Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

Dua leciono (daŭrigota 3)

Margareta: Saluton. Mi estas Margareta Lopes.
Cukura: Saluton, Margareta. Mi estas Harada Cukuru, via nova kolego.
Margareta: Plezuron konatiĝi kun vi, Cukuru.
Margaret: Hello. I'm Margaret Lopes. 
Cukura: Hello, Margaret. I'm Harada Cukuru, your new colleague. 
Margaret: Pleased to meet you, Cukuru.

Renato: Saluton. Mia nomo estas Renato Roko.
Ĉiĉi: Mi estas Ĉiĉi Fitanis.
Renato: Plezuron konatiĝi kun vi, Fraŭlino Fitanis.
Ĉiĉi: Estas mia la plezuro, Sinjoro Roko.
Renato: Hello. My name's Renato Roko. 
Ĉiĉi: I'm Ĉiĉi Fitanis. 
Renato: Pleased to meet you, Miss Fitanis.
Ĉiĉi: It's my pleasure, Mr. Roko.

Atentu la monologon de Margo Lopes.
Mi estas Margo Lopes. Mia kompleta nomo estas Margareta Stuart Lopes. Mi loĝas en apartamento 3B de konstruaĵo 3 de Strato Zamenhof. Mi estas najbarino de Evelina Ticor. Ŝi loĝas en apatmento 2B. Ŝia apartmento estas malsupre de la mia. Ni estas bonaj amikinoj. 
Mia patro kaj mia patrino (miaj gepatroj) loĝas proksime al mi. Ilia apartmento situas en Strato Edmond Privat, numero 9.
Pay attention to what Margo Lopes tells abot herself! 
I'm Margo Lopes. My full name's Margaret Stuart Lopes. I live in flat 3B in building 3 on  Zamenhof Street. I'm Evelina Ticor's neighbour. She lives in flat 2B. Her flat is below mine. We're good friends. 
My father and my mother (my parents) live nearby. Their flat is on  Edmond Privat Street , number 9.

Không có nhận xét nào: