Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Nia Instruisto

Augusto CASQUERO DE LA CRUZ [kaskEro] (naskiĝis en Plasencia (provinco de Cáceres) Hispanio, 31-a de januaro 1945) estas hispana esperantisto. 

Li estas oficiro de la hispana Armeo, diplomita profesoro pri Ĝenerala Baza Edukado, kaj licenciulo pri Edukado, en la branĉo de Speciala Edukado en la Komplutensa Universitato de Madrido (1985). De 1987 li laboris kiel logopedo. 

Ekde la jaro 1969, kiam li esperantistiĝis, li instruis la lingvon en Madrido kaj Valencio, sed ankaŭ en aliaj landoj, kiel Slovakio, Pollando, Usono kaj dum la lastaj jaroj en Ĉinio. Li instruis Esperanton dum ses jaroj en la Fakultato pri Filologio de Valencio (Hispanio). 

Augusto Casquero okupis diversajn postenojn en Esperantistaj asocioj, inter kiuj li estis Prezidanto de Madrida Esperanto-Liceo, Prezidanto de Valencia Esperanto-Federacio, prezidanto de la Loka Kongresa Komitato de la Universala Kongreso en Valencio (1993) kaj de pluraj hispanaj kongresoj. Li estis Prezidanto de Hispana Esperanto-Federacio, inter 2005 kaj 2008. 

Li ricevis du literaturajn premiojn en Esperanto (mallongaj rakontoj) kaj unu en valencia lingvo (eseo). Li verkis dudekon da eseoj pri Esperanto, pedagogio kaj logopedio, kaj centojn da artikoloj en Esperanto.

Augusto ricevis la Internacian Premion Ada Sikorska Fighiera, en 2004, pro sia agado en la esperanto-movado.

THẦY GIÁO CỦA CHÚNG TÔI 
Thầy Augusto casquero de la cruz [Kaskero] sinh ra ở Plasencia [tỉnh lị của Cáceres] Tây Ban Nha ngày 31 tháng giêng năm 1945 là nhà Quốc tế ngữ người Tây Ban Nha. 
Thầy Augusto là sỹ quan quân đội Tây Ban Nha, có bằng giáo sư về giáo dục cơ bản tổng thể và bằng cử nhân giáo dục trong chuyên ngành giáo dục đặc biệt của đại học tổng hợp Komplutensa ở Madrit [1985]. Từ năm 1987 Thầy làm việc với tư cách là nhà sư phạm.
Đầu năm 1969, khi tự hoàn thiện tiếng Esperanto, Thầy đã dạy ngôn ngữ này ở Madrit, Valencio, và ở các quốc gia khác như Tiệp Khắc, Ba Lan, Mỹ và trong những năm gần đây ở Trung Quốc. Thầy đã dạy Quốc Tế Ngữ suốt 6 năm ở khoa ngôn ngữ học ở Valecio [Tây Ban Nha].
Thầy Augusto Casquero đã giữ những chức vụ khác nhau trong hội Quốc Tế Ngữ. Thầy đã là hiệu trưởng của trường trung học Quốc Tế Ngữ ở Madrit, chủ tịch Hiệp hội Quốc Tế Ngữ thành phố Valencia, chủ tịch Uỷ ban Tổ chức Đại hội địa phương của Đại hội Toàn cầu ở Valencia [1993] và giữ chức Chủ tịch nhiều đại hội khác của Tây Ban Nha. Thầy đã là chủ tịch của Hiệp hội Quốc Tế Ngữ Tây Ban Nha nhiệm kì 2005 - 2008.
Thầy đã giành được 2 phần thưởng văn học bằng Quốc Tế Ngữ [các chuyện ngắn] và 1 phần thưởng ngôn ngữ của thành phố Valencia […..eseo.. - không biết từ này?] Thầy đã sáng tác 20 (eseo?) về Quốc Tế Ngữ, phương pháp sư phạm và giáo dục, và hàng trăm bài báo viết bằng Quốc Tế Ngữ. 
Thầy đã nhận phần thưởng quốc tế Ada Sikorska Fighiera năm 2004 vì sự cống hiến cho phong trào Quốc Tế Ngữ.

[http://eo.wikipedia.org/wiki/Augusto_Casquero]

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Retpoŝtoj de Nia Instruisto

Ối giời, Thầy tớ sợ trò đọc chẳng hiểu nên gửi thư đa ngôn ngữ. (Đây là chị H chuyển tiếp và do chị lâu không mở hộp thư nên thư bị ứ lại). Kiểu này các trò phải cố gắng nhiều hơn nữa thôi. :))

*********

From: Augusto Casquero 
Date: Mon, Jul 30, 2012 at 8:27 AM
Subject: Augusto en Vietnam

Hola. Estoy en Vietnam. Ok
Is difficault for me to use Internet here. I will try to contact you more often.
My telefone here is:  xxxxxxxxx
Best wishes.

Augusto

Xin chào. Tôi đang ở Việt Nam. Ổn [mọi việc đều ổn]. 
Tôi gặp khó khăn trong việc sử dụng Internet ở đây. Tôi sẽ cố gắng liên lạc thường xuyên hơn với các bạn. 
Điện thoại của tôi ở đây là: xxxxxxxxx
Gửi tới các bạn lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Augusto 
*********

On Wed, Aug 1, 2012 at 10:18 AM, Augusto Casquero

Hola
Ahora estoy en Vietnam. Very hot.
When I will come back to China I hope you will invite me to have a coffe.
Vale?
tu amigo:

Augusto 

Xin chào. 
Tôi đang ở Việt Nam. Ở đây rất nóng. 
Khi tôi trở lại Trung Quốc, tôi hy vọng các bạn sẽ mời tôi một chầu cà phê. 
Liệu có được không? 
Gửi tới các bạn lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Augusto 
*********
2012/8/15 Augusto Casquero:

Karaj vjetnamaj esperantistoj:

Plej sincere, elkore, mi gratulas vin pro la grandega laboro farita en la organizado kaj okazigo de la UK. Kiel simpla kogresano , kaj iom sperta organizanto, mi povas vidi kiom da laboro, streboj, sindedicxoj, tio postulas.
Kvankam cxiuj bonege laboris, mi volus speciale danki la junajn helpantojn, tiom laboremaj, gxentilaj, afablaj, helpemaj kun cxiuj cxeestantoj. Tiu estas ekzemplo por la tuta junularo, esperantista aux ne.
Mi esperas ke cxi tio estis nur komenco de estonta kaj dauxre efika laboro, por Esperanto, por la monda paco, por la amikeco.
Bonvolu saluti mianome cxiujn organizantojn kaj kunlaborantojn.
Denove dankon kaj gratulon:

Augusto

Các nhà Quốc tế ngữ Việt Nam thân mến! 
Với sự chân thành nhất từ trái tim, tôi chúc mừng các bạn đã hoàn tất khối công việc khổng lồ trong quá trình  chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội Quốc tế ngữ Toàn cầu. Là một đại biểu tham dự đại hội, đồng thời là một người đã có chút kinh nghiệm trong việc tổ chức, tôi có thể thấy rất nhiều công việc, sự nỗ lực, sự quán xuyến chỉ đạo, mà đại hội ấy đòi hỏi.
Mặc dù tất cả mọi người đều đã làm việc rất tốt, tôi muốn dành lời khen ngợi đặc biệt tới những người tình nguyện viên trẻ tuổi. Họ đã cần mẫn làm việc, lịch sự, nhã nhặn, sẵn lòng giúp đỡ tất cả những người tham dự Đại hội. Đó là tấm gương cho thế hệ trẻ toàn cầu, và là tấm gương đối với những người nhà Quốc Tế Ngữ. 
Tôi hy vọng rằng đây là sự khởi đầu của tương lai và là sự kế tục công việc có hiệu qủa cho Quốc Tế Ngữ, cho hoà bình thế giới, cho tình hữu nghị.
Với danh nghĩa cá nhân tôi xin được gửi lời chào đến tất cả những người chịu trách nhiệm tổ chức và những cộng sự.
Một lần nữa gửi tới các bạn lời cảm ơn và lời chúc mừng tốt đẹp.

Augusto
*********

Augusto Casquero
Sun, Aug 19, 2012 at 2:41 PM:

Hola. Saluton. Ni hao
Nun mi estas en Valencio. Mi revenos al Cxinio fine de septembro.
Se vi volas resti en kontaktokun mi mia Skype estas: xxxxxxxxxx
Mia hispana telelefono: xxxxxxxxxxx
Mi estos kontenta kontakti vin.

Augusto


Now I am in Valencia. I will come back to China at the end of september.
If you want to be in touch with me my Skype is: xxxxxxxxxx
My spanish telèphone is xxxxxxxxxx
I will be happy to know about you.

Augusto  

Xin chào.
Bây giờ tôi đang ở Valencia. Tôi sẽ trở lại Trung Quốc vào cuối tháng 9.
Nếu các bạn muốn liên hệ với tôi, hãy liên lạc với tôi trên Skype theo địa chỉ: xxxxxxxxxxx
Điện thoại của tôi ở Tây Ban Nha là: xxxxxxxxxxx
Tôi sẽ vui khi được liên hệ với các bạn.

Augusto

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

Sepa leciono (daŭrigota 4)

Kiel ĝuste uzi la rilatajn vortojn? 
(Sử dụng từ quan hệ như thế nào?)

Klarigo (Định nghĩa)
La korelativaj ki-vortoj estas uzataj ankaŭ kiel rilataj (interrilataj) vortoj. Ili anstataŭas substantivon aŭ pronomon de la ĉeffrazo, aŭ eĉ la tutan ideon de tiu frazo kaj kunligas al tiu ĉeffrazo la subfrazon, kiun ili enkondukas. (Các từ nghi vấn bắt đầu bằng chữ ki- cũng được sử dụng như từ quan hệ. Chúng thay thế cho  danh từ hoặc đại từ ở vế trước hoặc thậm chí trọn vẹn ý của vế đó và nối vế chính với vế phụ mà chúng giới thiệu.)

Kiu
Ĝi anstataŭas antaŭe esprimitan substantivon aŭ pronomon kaj kutime estas uzata por difinitaj personoj aŭ aĵoj. (Từ này thay cho danh từ, hoặc đại từ đứng trước chỉ người hoặc vật.)
Ekzemploj
- Mi vidis knabon, kiu manĝis torton. (pie, tart)
- Ŝi aĉetis la plej belan robon, kiu estis en la vendejo.  

Kiam kiu rolas kiel objekto en la subfrazo, al ĝi aldoniĝas la finaĵo -n. (Khi từ này là tân ngữ ở vế phụ, phải thêm hậu tố -n.)
Ekzemploj
- La filmo, kiun ni spektis hieraŭ, estis tre interesa.  (watched)
- Montru al mi la libron, kiun vi ĵus aĉetis.  

La finaĵo -j montras pluralon. (Hậu tố -j chỉ số nhiều)
Ekzemploj
- Mi vidis knabojn, kiuj manĝis torton.  
- Montru al mi la librojn, kiujn vi ĵus aĉetis.  

Kio
Ĝi estas uzata por anstataŭi la ideon de la ĉeffrazo aŭ por prezenti sendifinan aferon. (Từ này được sử dụng để thay thế cho ý của câu chính hoặc dùng trong trường hợp không xác định)
Ekzemploj
- Tio, pri kio li parolis, ŝajnis nekredebla.  (seemed) (ko chính đáng)
- Mi tre bone scias, kio ĝojigas vin. (make glad)

Kiam kio rolas kiel objekto en la subfrazo, al ĝi aldoniĝas la finaĵo -n. (Khi kio làm tân ngữ trong vế phụ, phải thêm hậu tố -n.)
Ekzemploj
- Mi faros ĉion, kion mi povos.  
- Vi rakontis al mi ion, kion mi neniam forgesos.  

Kies
Ĝi enkondukas subfrazon, kiu montras posedon aŭ apartenon. (Từ này được dùng chỉ sự sở hữu.) 
Ekzemploj
- Ĉi tien venos kantistoj, kies kantoj estas tre popularaj. (To here will come singers, whose songs are very popular.)
- La knabino, kies haroj estas tre belaj, venis al mia frato.  

Kiam
Ĝi enkondukas subfrazon, kiu priskribas tempon. (Từ này dùng để chỉ thời gian)
Ekzemploj
- En tiu tempo, kiam mi manĝis, ŝi televidis.  
- Kiam mi venis al li, li dormis.  

Kie
Ĝi enkondukas subfrazon, kiu priskribas lokon. (Từ dùng để chỉ địa điểm)
Ekzemploj
- Mi volis resti tie, kie mi estis.  
- Apud tiu loko, kie li loĝas, estas granda arbaro. 

Kiam oni volas montri direkton, al kie aldoniĝas la finaĵo –n. (Khi muốn chỉ phương hướng chuyển động ta phải thêm hậu tố -n)
Ekzemplo
En tiu loko, kien mi venis, estis multe da homoj.  (a lot of)

Kia
Ĝi enkondukas subfrazon, kiu priskribas econ aŭ kvaliton. (Từ này được dùng mô tả chất lượng) 
Ekzemploj
- Li estis tia, kia mi volis, ke li estu.  
- Hodiaŭ ne estas tia bela tago, kia estis hieraŭ.  

Kiam kia rolas kiel objekto en la subfrazo, al ĝi aldoniĝas la finaĵo -n. (Khi kia là tân ngữ ở vế phụ ta phải thêm hậu tố -n)
Ekzemplo
- Li manĝis tian bongustan viandon, kian li ankoraŭ neniam antaŭe manĝis. (tasty) (meat)

La finaĵo -j montras pluralon. (Hậu tố -j chỉ số nhiều)
Ekzemplo
- Mi aŭskultis tiajn kantojn, kiajn mi kutime neniam aŭskultas.  (custom, habit, way)

Kiel
Ĝi enkondukas subfrazon, kiu priskribas manieron aŭ gradon. (Từ này dùng mô tả cách thức hoặc mức độ)
Ekzemploj
- Neniam estos tiel, kiel estis antaŭe.  
- Li volis nin helpi tiel, kiel li povis.  

Kiom
Ĝi enkondukas subfrazon, kiu priskribas kvanton aŭ mezuron. (Từ này dùng mô tả định lượng hoặc sự đo lường)
Ekzemploj
- Manĝu tiom multe, kiom vi volas.  
- Mi donis al ili tiom da bombonoj, kiom mi havis. (candies)

Kial
Ĝi enkondukas subfrazon, kiu priskribas kaŭzon aŭ motivon. (Từ này dùng mô tả lý do hoặc động cơ)
Ekzemplo
- Unu el la ĉefaj kaŭzoj, kial homoj lernas Esperanton, estas tio, ke ĝi estas facile lernebla. 

Ekzercoj

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Sepa leciono (daŭrigota 3)

15.
Se la libro ne kostus tiom da mono, mi aĉetus gin.
Se vi farus tion, oni punus vin.
Se li promesus al mi ne fari ĝin denove, mi pardonus al li, sed li ne volas promesi.
Li faris multe pli bone, se li silentis.
Mi pli amus ŝin, se ŝi ne tiel multe plorus.
Se vi promesos al mi ne rediri ĝin, mi rakontos al vi la veron pri la afero.
Se mi havus mono, mi irus al la kongreso.
Se vi estus ĉi tie kun mi, mi estus tre feliĉa.
Se vi sendus ĝin, mi resendus ĝin post tri tagoj.

16.
Ni iros en la urbon.
Mi ripozis du horojn.
La kato saltis sur la tablon.
Tiu libro kostas mil dongojn.
Legu la paĝon sesdek- kvaran ĉe la ĉapitro tria.
Tiu viro estas du metrojn alta.
Vi parolis du horojn.
La lageto estas ducent metrojn longa, cent metrojn larĝa.
Kien vi kuras? Tien.
La domo havas tri etaĝojn.
Mi restos tri tagojn en Hanojo.
La aviadilo flugis super la urbon.

17.
Mia patro estas pli forta ol la via.
Li estas malpli inklina iri ol antaŭe.
Tiu infano ne havas tiom da ludiloj kiel mia frato.
F-ino Lan estas tiel inteligenta kiel f-ino Mai.
Ŝi estas malpli feliĉa ol vi.
El tiuj du poŝtomarkoj, la pli beleta estas la verda.
El ĉiuj mia infanoj, Lan estas la plej diligenta.
Tiu estas la plej bela kato el ĉiuj.
Ju pli multe vi babilos, des pli longe vi devos atendi.
Ju pli ŝi kantas, des malpli ŝi plaĉas.

18.
Ĉiun mantenon je la sepa mia vekhorloĝo snoras, kaj mi levas min el la lito.
Mi iras en la lavejon, lavas kaj razas min, kaj tiam mi reiras en la dormoĉambron por vesti min. 
Kiam mi vestis min, mi iras malsupren por matenmanĝi.
Je la oka mi trafas la trajnon, kaj iras en la urbon, kie mi laboras ĝis la kvina kaj tridek.
En la vespero mi faras diverajn aferojn.
Iafoje mi sidas hejme kaj legas, aŭ aŭskultas la radion.
Alifoje mi vizitas la kinejon kun amiko – precipe en vintro – aŭ la Esperanto-klubon.
En la printempo kaj somero mi laboras en mia ĝardeno, kie mi kultivas legomojn, terpomojn, brasikojn, fabojn, kaj fazeolojn, pizojn kaj diversajn fruktojn.
Mi tre amas fruktojn, kaj en mia parcelo mi havas pomarbojn, pirarbojn, prunarbojn kaj arbetojn de ribo.

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Sepa leciono (daŭrigota 2)

Memorindaj "reguloj"
Memorindaĵo                                 Ekzemplo
Kio?                                               Kio estas tio?
-o                                                   Tio estas lampo.
Kiu?                                               Kiu kantis?
Tiu -o.                                            Tiu knabino kantis.
La -o.                                             La belulino kantis. (beautiful woman)
[Persona pronomo]                        Mia fratino kantis.
[Nomo]                                          Ana kantis.
Kia?                                              Kia estis la vetero? (weather)
-a                                                    La vetero estis bona.
Kiel?                                              Kiel ŝi kuris?
-e                                                     Ŝi kuris rapide.
Kiam?                                            Kiam vi venos?
-e.                                                    Mi venos vespere.                              
[Dato]                                            Mi venos la 15an de marto.
[Tempoindiko]                               Mi venos je la tria tridek.
[Tempoadverbo]                             Mi venos morgaŭ.
Kie?                                                Kie vi estas?
-e                                                     Mi estas hejme.
[Prepozicio]                                    Mi estas en la lernejo.
Kien?                                              Kien vi iros?
al                                                      Mi iros al la urbo.
el                                                      Mi iros el la domo.
ĝis                                                    Mi iros ĝis la lago. (lake)
-en                                                    Mi iros dekstren. (to the right)
[Prepozicio kiu mem ne montras direkton] + -n
                                                         Mi iros en la domon.
[Demandovorto] + -i?                   Kion fari? / Ĉu forĵeti ĝin? (throw away)
[Demandovorto] + [persona pronomo] + -u?
                                                         Kion mi faru? / Ĉu mi forĵetu ĝin?
-n                                                     -n
Objekto                                             Ana fotas hundon.
Direkto                                             Mi iras en la ĉambron.
Anstataŭ prepozicio                       (dum tri horoj / je 20 metroj)
     Tempo                                         Pluvis tri horojn. (It rained)
     Mezuro                                       Mi estas 20 metrojn for de vi. (I'm 20 metres away from you.)
Sen -n                                              Sen -n
Esti                                                  Li estas laboristo.
Okazi                                               Okazas nenio! (Nothing happens.)
Iĝi                                                    Ŝi fariĝos programisto. (will become)
Manki                                              Mankas tempo. (be lacking/mising)
Post prepozicio kiam ne temas pri direkto.
                                                         Mi iras en la ĉambro. (into)
Post prepozicio kiu mem montras direkton.
                                                         Mi iros el la ĉambro. (out of)

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Sepa leciono (daŭrigota 1)

14.
 Ha, envenu, s-ro Nam, mi tre ĝojas revidi vin.
Petu lin, ke li vizitu min morgaǔ je la deka.
Traduku, mi petas.
Aǔskultu! Mi kredas, ke via patro venas.
Kiam mi parolas, bone aǔskultu, kaj penu imiti min.
Ha, jen li estas.
Mi deziras, ke vi renkontu mian fraton.
Sendu al mi vian novan adreson, mi petas.
Bonvolu sendi al mi la libron baldaǔ.
La sinjoro petas, ke vi atendu ĉi tie.
Li estas la bankestro kaj mi deziras, ke vi estu tre afabla al li.

15.
Se la libro ne kostus tiom da mono, mi aĉetus ĝin.
Se vi farus tion, oni punus vin.
Se li promesus al mi ne fari ĝin denove, mi pardonus al li, sed li ne volas promesi.
Li faris multe pli bone, se li silentis.
Mi pli amus ŝin, se ŝi ne tiel multe plorus.
Se vi promesos al mi ne rediri ĝin, mi rakontos al vi la veron pri la afero.
Se mi havus la monon, mi irus al la kongreso.
Se vi estus ĉi tie kun mi, mi estus tre feliĉa.
Se vi sendus ĝin, mi resendus ĝin post tri tagoj.

16.
Ni iros en la urbon.
Mi ripozis du horojn.
La kato saltis sur la tablon.
Tiu libro kostas mil dongojn.
Legu la paĝon sesdek-kvaran ĉe la ĉapitro tria.
Tiu viro estas du metrojn alta.
Vi parolis du horojn.
La lageto estas ducent metrojn longa, kaj cent metrojn larĝa.
Kien vi kuras? Tien.
La domo havas tri etaĝojn.
Mi restos tri tagojn en Hanojo.
La aviadilo flugis super la urbon.

17.
Mia patro estas pli forta ol la via.
Li estas mapli inklina iri ol antaǔe.
Tiu infano ne havas tiom da ludiloj kiel mia frato.
F-ino Lan estas tiel inteligenta kiel f-no Mai.
Ŝi estas malpli feliĉa ol vi.
El tiuj du poŝtmarkoj, la pli beleta estas la verda.
El ĉiuj miaj infanoj, Lan estas la plej diligenta.
Tiu estas la plej bela kanto el ĉiuj.
Ju pli multe vi babilos, des pli longe vi devos atendi.
Ju pli ŝi kantas, des malpli ŝi plaĉas.

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Sepa leciono

9. 
Antaŭ monato mi renkontis mian korespondanton. Li estas Franco. Li estas bona Esperantisto. Kiam mi renkontis lin, mia amiko ekkonis min kaj ekkiis, “Jen li estas, saluton!” Lia edzino estis kun lin. Mia amiko estas instruisto kaj instruas sian lingvon kaj Esperanton en la lernejo. Lia edzino estas kantistino kaj ŝi kantas en la teatro. Ili estas tre afablaj homoj, kaj mi skribas al ili ĉiun monaton. Ili diris al mi, ke ili estas tre feliĉaj, ĉar ili venis al Ho Chi Minh urbo. Post jaro, kiam mi havos mian ferion, mi vizitos ilin en ilia lando.

10.
Kiom da jarojn vi havas? Mi havas dudek tri jarojn. La tridekan de Aprilo de la jaro mil naŭcent sepdek-kvina estas historia dato en mia lando. La trajno ekiras je la naŭa kaj dek minutoj en la mateno. Mi renkontos vin Vendredon je kvin post la tria antaŭ la teatro. Kiom da monojn vi volas por la aŭtomobilo? Ĉu vi vizitis min en la lasta semajno? Ni faras la taskojn kvarope. La kvarono de cent estas dudek kvin, sed la duoblo estas ducent. S-ro Minh parolados en la radio hodiaŭ je dekkvin minutoj antaŭ la oka. Tiu knabino estas la dua infano de s-ro Nam. Kiom da fratojn vi havas?

11.
Mi lavas min. La knabinoj parolas inter si. S-ro Nam razis sin per la razilo antaŭ la spegulo. La infano maĝis sian matenmanĝon kaj iris al la lernejo. La lernantoj legas siajn librojn. F-ino Nga ricevis de sia korespondanto leteron en kiu li invitis ŝin al sia lando. Kion li faris pri sia mono? Bovinoj kaj ĉevaloj nutras sin per herbo. Mi mem faris ĝin. Ĉu vi vendis sian aŭtomobilon? Per tranĉilo ni tranĉas. La manĝiloj jam estis sur la tablo kaj ni eksidis. Sur la skribtablo estis skribpapero kaj skribiloj. Mia fratino estas ekskantistino en tiu teatro.

12.
Vi tre bone faris la taskon, mi gratulas vin. La lernanto brile tradukis la leteron. Mi estos hejme morgaŭ je la sesa horo. La trajnoj iras ĉiu hore. La studentoj faras progreson ĉiu semajne. Morgaŭ matene ni iros per la frua trajno al Hanojo. La infano estas ankaŭ juna kaj ne komprenas la aferon. F-ino Lan bele aranĝis la florojn sur la tablo. Ni frue iris al niaj litoj kaj la postan matenon ankaŭ frue ekiris. La urbano skribas, la kamparano rikoltas. La urbestro estas la patro de la lernejestro.

13. 
 Mi multe studas, ĉar mi deziras povi bone uzi la ligvon. Vi ne devas veni se vi ne volas. Mi kuntime iras en la urbon sabate por butikumi. Infanoj, vi devas ne tuŝi tion. Dum la vespero ŝi restis hejme por legi siajn leterojn kaj skribi al siaj Esperantistaj korespondantoj. La infanoj povas nun vesti sin tio tre helpas ilian patrinon. Krom estis malafabla al ni, li ankaŭ lasis nin atendi longan tempon. Antaŭ ol vojaĝi eksterlandon estas necese akiri pasporton. Mia nomo estas Ly. Kiel oni nomas vin?

Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Sesa leciono (daŭrigota 2)

Comparisons

Comparisons are made with the adverbial correlatives:
tiel ... kiel (as ... as)
pli ... ol (more...than)
plej (most)
the antonym prefix mal- 

Mi skribas tiel bone kiel vi. I write as well as you.
Tiu estas pli bona ol tiu. This one is better than that one.
Tio estas la plej bona. That's the best.
La mia estas malpli multekosta ol la via. Mine is less expensive than yours.

Implied comparisons are made with tre (very) and tro (too [much]).
Phrases like "The more people, the smaller the portions" and "All the better!" are translated using ju and des in place of "the":

Ju pli da homoj, des malpli grandaj la porcioj. The more people, the smaller the portions.
Des pli bone! All the better!

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Sesa leciono (daŭrigota 1)

Conjunctions
Basic Esperanto conjunctions are:
kaj - both/and                    - either/or                    nek - neither/nor
se - if                                  ĉu - whether/or                sed - but
anstataŭ - instead of      krom - besides, in addition to 
kiel - like, as                     ke - that
Like prepositions, they precede the phrase or clause they modify:
Mi vidis kaj lin kaj lian amikon. I saw both him and his friend.
Estis nek hele nek agrable. It was neither clear [sunny] nor pleasant.
Ĉu pro kaprico, ĉu pro natura lingvo-evoluo. Whether by whim, or by natural language development.
Li volus, ke ni iru. He would like us to go.
However, unlike prepositions, they allow the accusative case, as in the following example from Don Harlow:
Li traktis min kiel princon. He treated me like a prince: that is, as he would treat a prince.
Li traktis min kiel princo. He treated me like a prince: that is, as a prince would treat me.

Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Sesa leciono

1.
Letero estas objecto. Hundo estas besto. Nam estas homo. La letero estas sur la tablo. La hundo kuŝas sur la planko. La instruisto estas amiko de Nam. La letero de Nam estas sur la planko. La hundo de la instruisto kuŝas sub la tablo. La letero estas sur la tablo de la instruisto.

2.
La letero estas longa. La tablo estas nova. La instruisto estas juna kaj sana. Ĉu la instruisto estas juna kaj sana? La granda hundo de la instruisto estas en la ĉambro. Ĉu la libro estas nova? Jes, la libro estas nova. Ĉu la hundo estas en la ĉambro? Ne. la hundo ne estas en la ĉambro, sed en la ĝardeno. La ĉambro estas granda kaj pura. La juna knabo sidas en la ĝardeno.

3.
La kato sidas sur la malalta tablo. La patro kaj la filo estas malriĉaj. Ĉu s-ro Nam estas maljuna? La nigra tabulo estas malpura. Ĉu la maljuna hundo estas malsana? La belaj bildoj estas sur la nigra tabulo. La kato kaj la hundo estas blankaj.

4. 
Mi sidas en la ĝardeno kaj legas. Oni vivas kaj lernas. Ĉu li skribas sur la nigra tabulo? La hundo kuŝas sur la planko, ĝi estas malsana. Ni sidas en la ĉambro kaj lernas. Niaj libroj estas grandaj. Ŝia bildo estas sur la muro. Ĉu viaj hundo kaj kato estas grandaj? Ne, miaj hundo kaj kato ne estas grandaj, sed malgrandaj. Lia domo estas en granda, bela ĝardeno.

5.
Tre bela katino kuŝas antaŭ via domo. La libro de la knabino estas sur la tablo en la legejo. Ĉu viaj amikinoj iris al la lernejo? Kiu estas la filino de s-ro Ba? Fraŭlino Mai estas la filino de s-ro Ba. La patrino de f-ino Lan estas mia onklino. Kie estas s-ino Nam? Ŝi sidas en la sia ĝardeno. Kio estas sur la tablo? Sur la tablo estas belaj libroj. Ni iros al la domo de via fratino.

6.
Mia onklino havas domegon. Mi sendas la leteron al mia amikineto. Ĉu vi konas lin? Mi donas la hundineton al vi, ĉar vi estas bonega amiko. Ĉu via patrino scias, ke ni estas en la ĝardeno? Ŝi lernas Esperanton kaj ŝi havas korespondanton en alia lando. Ĉu via instruistino havas hundon? Mi ne scias, sed ŝi havas kateton. Kion ili diras? Via dometo estas agrabla kaj pura. Ĉu vi konas la knabineton?

7. 
Mi havas agrablan dometon. Mia edzino skribas mallongan leteron. La filino de s-ino Lan manĝas grandan panon. F-ino Mai sendas leterojn al siaj korespondantojn. La knabinetoj havas malpurajn manojn. Ĉu vi konas s-ron Minh? Li havas bluan kaj ruĝan aŭtomobilon. La instruisto instruas Esperanton. Mi havas belan hundon. Ĉu vi havas katon aŭ hundon? Mi havas malgrandan hundon. S-ro Ba havas grandan domon kaj belajn bildojn sur la muroj.

8.
Bonan tagon, sinjorino! Ĉiun dimanĉon ni iras al Hanojo. Mi reskribas la leteron, ĉar la papero estas malpura. Mi ekkonis f-inon Mai en lundo. La hundeto staras apud la pordo. Ni staras kaj parolas, sed kiam la instruisto venas, ni eksidas. Ĉiun mardon ni venas kaj lernas Esperanton. Mi redonas la malnovajn librojn al mia amiko. F-ino Lan ekvidas ruĝạjn florojn kaj deziras havi ilin. En la nokto oni vidas multajn stelojn kaj la lunon.

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Kvina leciono (daŭrigota 4)

Sufiksoj kaj prefiksojTiền tố - hậu tố
Tiền tố - hậu tố rất quan trọng trong Esperanto. Có 10 tiền tố và 32 hậu tố.
Sufiksoj - Tiền tố

chỉ quan hệ bởi hôn nhân
patro
filo
cha
con trai
bopatro
bofilo
cha chồng (vợ)
con rể
chỉ sự phân tán, phân chia
doni
ŝiri
cho
xẻ
disdoni
disŝiri
phân phát
xẻ ra từng mảnh
chỉ sự bắt đầu
vidi
brili

nhìn
chiếu sáng
ekvidi
ekbrili

bắt đầu nhìn
lóe sáng

cựu, nguyên, không còn như vậy nữa
reĝo
hoàng đế
eksreĝo
cựu hoàng đế

xấu (chủ yếu về tính cách)

domo
homo
mono
nhà
người
tiền
fidomo
fihomo
fimono
ngôi nhà xấu xa
người xấu tính
tiền phi nghĩa
cả hai giới (nam & nữ)
patro
cha
gepatroj
bố mẹ
hoàn toàn không, đối ngược, chống lại
bona
tốt
malbona
xấu

không chính xác, sai, lầm

uzi
aŭdi
kompreni
sử dụng
nghe
hiểu
misuzi
misaŭdi
miskompreni
sử dụng sai
nghe nhầm
hiểu sai
xa so với quá khứ hoặc (có thể nói về
quan hệ gia đình) tương lai, dòng dõi ở đời trước
tempo
arbaro
historio
thời gian
rừng
lịch sử
pratempo
praarbaro
prahistorio
thời xa xưa
rừng già
thời tiền sử
chỉ sự lặp lại, trở lại
veni
doni
diri
đến
cho
nói
reveni
redoni
rediri
quay trở lại
trả lại
nói lại

Prefiksoj - Hậu tố


xấu xí, bẩn thỉu

domo
ridi
scribi

ngôi nhà
cười
viết

domo
ridiaĉi
scribio

ngôi nhà tồi tệ
cười khả ố
chữ nguệch ngoạc
chỉ sự thường xuyên hoặc kéo dài
kanti
paroli
viziti
hát
nói
thăm
kantado
paroladi
vizitadi
việc hát
đọc diễn văn
hay đến thăm
chỉ đồ vật, sự việc một cách cụ thể
alta
manĝi
riĉa
cao
ăn
giàu
alto
manĝo
riĉo
vật cao
thức ăn, món ăn
tài sản
thành viên, phần tử, tín đồ
Kristo

Buddo
urbo
Đạo Thiên chúa
Phật giáo
thành phố
Kristano

Buddano
urbano
người theo đạo Thiên chúa
Phật tử
người thành thị
chỉ tập thể (người, vât) cùng 1 loại
arbo
homo
vorto
cây
người
từ
arbaro
homaro
vortaro
rừng
nhân loại
từ điển
tạo ra cách gọi thân mật cho nam giới (sau 2 đến 5 kí tự của tên)
patro
frato
cha
anh
paĉjo
fratĉjo
cha, ba, bố, tía
anh thân thương
có thể làm được
legi
vidi
đọc
nhìn
legebla
videbla
có thể đọc
có thể thấy được
tính chất, trạng thái, hoặc khái niệm trừu tượng
rapida
bona
amiko
riĉa
nhanh
tốt
bạn
giàu
rapideco
boneco
amikeco
riĉeco
tốc độ
nết tốt
tình bạn
sự giàu có
chỉ sự phóng đại, tăng thêm, tang cường độ
varma
granda
domo
nóng
to, lớn
nhà
varmega
grandega
domego
rất nóng
vĩ đại
dinh thự
vị trí, địa điểm, nơi chốn nhất định
kuiri
lerni
dormi
nấu nướng
học
ngủ
kuirejo
lernejo
dormejo
bếp
trường học
phòng ngủ
xu hướng, khuynh hướng
dormi
forgesi
labori
ngủ
quên
làm việc
dormema
forgesema
laborema
buồn ngủ
hay quên
siêng năng
Chỉ cái, thứ, việc cần phải làm
legi
fari
đọc
làm
legenda
farenda
cần phải đọc
cần phải làm

mảnh nhỏ, một bộ phận của khối

sablo
mono
pluvo
cát
tiền
mưa
sablero
monero
pluvero
hạt cát
đồng tiền
hạt mưa

chỉ người có địa vị, quyền lãnh đạo

lernejo
urbo
sipo
trường học
thành phố
tàu thủy
lernejestro
urbestro
sipestro
hiệu trưởng
thi trưởng
thuyền trưởng
chỉ sự thu nhỏ, giảm xuống, giảm cường độ
varma
bela
domo
nóng
đẹp
ngôi nhà
varmeta
beleta
dometo
hơi nóng, ấm
xinh xinh
túp lều
chỉ con con do con mẹ sinh ra
hundo
reĝo
con chó
nhà vua
hundido
reĝido
con chó cún
hoàng tử
làm cho
larĝa
boli
bela
rộng
sôi
đẹp
larĝigi
boligi
beligi
làm rộng ra
đun sôi
làm đẹp
trở nên, được
ruĝa
blanka
fari
đỏ
trắng
làm, thực hiện
ruĝi
blanki
fari
chin đỏ
trở nên bạc
trở thành

chỉ dụng cụ

tranĉi
razi
flugi
cắt
cạo
bay
tranĉilo
razilo
flugilo
con dao
dao cạo
cánh
chỉ giống cái, nữ
knabo
cậu bé
knabino
cô bé
-ind-
 chỉ sự xứng đáng
legi
fari
đọc
làm
leginda
farinda
đáng đọc
đáng làm

chỉ giá đỡ, vật chứa 1 phần

glavo
kandelo
plumo
thanh kiếm
cây nến
bút
glavingo
kandelingo
plumingo
bao kiếm
chân đèn nến
cán bút
học thuyết, chủ nghĩa, tín ngưỡng
kristano
người theo đạo Thiên chúa
kristanismo
Thiên chúa giáo

chỉ người chuyên về

labori
dento
kanto
làm việc
răng
bài hát
laboristo
dentisto
kantisto
người làm việc
nha sĩ
ca sĩ
tạo ra cách gọi thân mật cho nữ giới
patrino
mẹ
panjo
mẹ, má, u, đẻ
chỉ số nhân lên
du
hai
duoblo
gấp đôi
chỉ phân số
du
tri

hai
ba

duono
triono
tri kvaronoj
1/2
1/3
3/4
chỉ số tập hợp, cùng nhau
du
hai
duope
từng đôi một
chỉ vật chứa

mono
teo
inko
tiền
chè, trà
mực
monujo
teujo
inkujo
ví đựng tiền
bình pha trà
lọ mực
chỉ người
juna
lerta
riĉa 
trẻ
khéo léo
giàu
junulo
lertulo
riĉul
nam thanh niên
người khéo léo
người giàu
không có nghĩa rõ ràng
komuna
malvarma
kolo
vento
công cộng
lạnh
cổ
gió
komunumo
malvarmumi
kolumo
ventumo
cộng đồng
bị cảm lạnh
cổ áo
quạt

Ekzercoj

A. Vorteroj: an, in, ind, eg, mal, et, re

1) Hodiaŭ estas malbona vetero. Ngày hôm nay thời tiết xấu.
2) Mi revenos morgaŭ. Tôi sẽ trở lại vào ngày mai.
3) Li estas kristanto. Anh ta theo đạo Thiên chúa.
4) Tiu libro estas leginda. Quyển sách đó rất đáng đọc.
5) Varmegas ĉi tie. Ở đây quá nóng.
6) Mi frostetas. Tôi bị đông cứng lại.
7) La knabino kantas belege. Bé gái hát rất hay.

B. Vorteroj: mal, ge, ig, iĝ, ec, _, ul

1) malsana ulo người ốm
2) _san_a khỏe
3) malsanigi làm cho ốm
4) malsan_o sự không khỏe mạnh
5) _junulo thanh niên
6) maljuni trở nên già
7) juneco tuổi trẻ
8) maljunuloj những người già

C. Vorteroj: ar, em, dis, aĵ, ad, estr, ebl

1) Li dissendis leterojn al diversaj landoj. Anh ta gửi thư tới các nước khác nhau.
2) Nia parolado estis tre longa. Cuộc nói chuyện của chúng tôi quá dài.
3) Tio estas bona novo. Đó là một tin tốt lành.
4) Nia klubestro estas tre parolema. Chủ tịch câu lạc bộ của chúng ta là người nói nhiều.
5) En tiu arbaro estas mallume. Khu rừng đó rất tối.
6) Tio ne estas manĝebla. Cái đó không thể ăn được.