Thứ Ba, 28 tháng 2, 2012

Kvina leciono (daŭrigota 2)

Utilaj frazoj 
Sub estas listigita iuj utila Esperanto vortoj kaj frazoj kune kun IPA transskriboj:
(Below are listed some useful Esperanto words and phrases along with IPA transcriptions/ Dưới đây là một số từ và những câu giao tiếp thông dụng kèm theo phần phiên âm quốc tế)
EnglishEsperantoIPA
Hello.Saluton.[sa.ˈlu.ton]
Yes.Jes.[ˈjes]
No.Ne.[ˈne]
Good morning.Bonan matenon.[ˈbo.nan ma.ˈte.non]
Good evening.Bonan vesperon.[ˈbo.nan ves.ˈpe.ron]
Good night.Bonan nokton.[ˈbo.nan ˈnok.ton]
Goodbye.Ĝis revido.[dʒis re.ˈvi.do]
What is your name?Kiel vi nomiĝas?[ˈki.el vi no.ˈmi.dʒas]
My name is John.Mi nomiĝas Johano.[mi no.ˈmi.dʒas jo.ˈha.no]
How are you?Kiel vi fartas?[ˈki.el vi ˈfar.tas]
Do you speak Esperanto?Ĉu vi parolas Esperanton?[ˈtʃu vi pa.ˈro.las es.pe.ˈran.ton]
I don't understand you.Mi ne komprenas vin.[mi ˈne kom.ˈpre.nas vin]
All right.Bone.[ˈbo.ne]
Okay.Ĝuste.[ˈdʒus.te]
Thank you.Dankon.[ˈdan.kon]
You're welcome.Nedankinde.[ˌne.dan.ˈkin.de]
Please.Bonvolu.[bon.ˈvo.lu]
Bless you.Sanon![ˈsa.non]
Congratulations.Gratulon.[ɡra.ˈtu.lon]
I love you.Mi amas vin.[mi ˈa.mas vin]
One beer, please.Unu bieron, mi petas.[ˈu.nu bi.ˈe.ron, mi ˈpe.tas]
What is that?Kio estas tio?[ˈki.o ˈes.tas ˈti.o]
That is a dog.Tio estas hundo.[ˈti.o ˈes.tas ˈhun.do]
Peace!Pacon![ˈpa.tson]

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Kvina leciono (daŭrigota 1)

Objekto
Objekto montras tion, kio estas rekte trafata de ago. Ekzemple, por la frazo "La knabo skribas leteron." oni povas demandi al si mem ."Kio okazas? Estas iu kiu skribas" Kiu skribas? - La knabo skribas. Do, "la knabo" estas la subjekto, la aganto. Kion skribas la knabo? - La knabo skribas leteron. Do, "letero" estas objekto, tio kio estas rekte trafata de ago.
La finaĵo -n indikas objekton. Oni metas -n fine de la vorto kiu indikas objekton de ago.
La knabo vidas la hundon. (Cậu bé nhìn thấy con chó.) 
La hundo vidas la knabon. (Con chó nhìn thấy cậu bé.) 

La knabo la fiŝon manĝas. (Cậu bé ăn con cá.)
La knabon la fiŝo manĝas. (Con cá ăn cậu bé.)

-n oni metas ankaŭ fine de adjektivoj.
La knabo havas belan hundon. (Cậu bé có con chó đẹp.)

-n oni metas post la pluralofinaĵo -j. 
La hundo vidas la belajn katojn. (Con chó nhìn những con mèo đẹp đó.)

Ekzerco

Vorteroj: a, an, aj, ajn, o, on, oj, ojn, ajn, _, n
1) La hundo vidas la knabon. (Con chó nhìn thấy cậu bé.)
2) La hundon vidas la knabo. (Cậu bé nhìn thấy con chó.)
3) La knabo havas belan hundon. (Cậu bé có một con chó đẹp.)
4) La kato vidas grandanj  hundojn. (Con mèo nhìn thấy những con chó lớn.)
5) La infanon  la patrino serĉis. (Người mẹ đã tìm kiếm đứa trẻ.)
6) Multaj homoj venis al la domo. (Có rất nhiều người đến ngôi nhà đó.)
7) Ĉu belaj estas la floroj, kiujn vidis la virino? (Có phải những bông hoa người phụ nữ nhìn thấy rất đẹp không?)
8) La domo estas bela, sed bezonas novajn fenestrojn. (Ngôi nhà đẹp, nhưng cần thay những cái cửa sổ mới.)
9) Bonan ideon havas mi! (Tôi có một ý tưởng tuyệt vời!)
10) Mi skribis al li tri leterojn. (Tôi đã viết cho anh ta ba bức thư.)
11) Mi pensas, ke tiu sinjoro estas tre agrabla. (Tôi nghĩ rằng, người đàn ông đó rất dễ chịu.)
12) Mi vidis tre agrablan sinjoron. (Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông dễ chịu.)
13) En ŝia apartamento estas tri ĉambroj. (Căn hộ của cô ta có ba phòng.)
14) Kio estas en la tria ĉambro? (Có gì trong phòng thứ ba?)
15) Kion diris la knabo? (Đứa bé đã nói cái gì?)
16) Kia estas la vetero? (Thời tiết ra sao?)
17) Kian muzikon vi ŝatas? (Bạn thích loại nhạc nào?)
18) Mi lin vidis, sed li min ne vidis. (Tôi đã nhìn thấy anh ta, nhưng anh ta đã không nhìn thấy tôi.)
19) Min li vidis, sed mi lin ne vidis. (Anh ta đã nhìn thấy tôi, nhưng tôi đã không nhìn thấy anh ta.)

Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Kvina leciono

LERNU - Leciono 6 - "Bonvenon!"

- Saluton kaj bonvenon! Mi estas Karlo kaj mi laboras en la akceptejo. Ĉu vi havas aliĝilon?
akceptejo: reception room, phòng tiếp đón
bonvenon: welcome, hoan nghênh
aliĝilo: registeration form, bản đăng kí

- Bonvenon!
- Dankon!

- Saluton kaj bonvenon!
- Saluton, dankon!

- Ĉu vi havas aliĝilon?
- Jes, mi havas aliĝilon.
- Bone. Bonvolu doni ĝin al mi.  (doni: give, đưa cho)
- Ĉu vi perdis vian aliĝilon? (perdi: lose, làm mất, đánh mất)
- Jes, mi perdis mian aliĝilon.
- Ne gravas! (Ne gravas: It doesn't matter, No problem, Không sao)
- Bone.

- De kiu urbo vi estas?
- Mi estas de la urbo HN.
- De kiu lando vi estas?
- Mi estas de Vjetnamio.
- Kio estas via telefonnumero?
- Mia telefonnumero estas kvar ses ok sep unu sep sep ok. (46871778)

0 - nul, 1 - unu, 2 - du, 3 - tri, 4 - kvar, 5 - kvin, 6 - ses, 7 - sep, 8 - ok, 9 - naŭ, 10 - dek
389 236 - tri ok naŭ du tri ses  
007 415 - nul nul sep kvar unu kvin 
14 - dek kvar 
27 - dudek sep 

- Kio estas via retpoŝtadreso? (retpoŝtadreso: email address, địa chỉ thư điện tử)
- Mia retpoŝtadreso estas zo a mo ĉe lo e ro no u punkto no e to. (zam@lernu.net)
- Ĉu vi estas komencanto de Esperanto?
- Jes, mi estas komencanto de Esperanto.
- Ĉu vi estas vegetarano? (vegetarano: vegetarian, người ăn chay)
- Ne, mi ne estas.
- Ĉu vi volas danci?
- Jes, mi volas danci.
- Ĉu vi volas promeni? (promeni: go for a walk, đi dạo)
- Ne, mi ne volas promeni.
- Ĉu vi volas rigardi filmon? (rigardi: see, xem)
- Jes, mi tre volas rigardi filmon.
- Ĉu vi estas membro de E@I?
- Ne, mi ne estas membro de E@I.

- Ĉu vi volas aliĝi al Esperanto-kurso? (aliĝi: join, tham gia) (kurrso: course, khóa học)
- Ĉu estas bona kurso por mi?
- Jes, mi pensas ke estas bona kurso por vi. (pensi: think, nghĩ)
- Bone. Mi volas aliĝi al ĝi.
- Bone. Bonvolu iri al la tablo kun numero du.
- Dankon.
- Ĝis poste!