Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012

Sesa leciono

1.
Letero estas objecto. Hundo estas besto. Nam estas homo. La letero estas sur la tablo. La hundo kuŝas sur la planko. La instruisto estas amiko de Nam. La letero de Nam estas sur la planko. La hundo de la instruisto kuŝas sub la tablo. La letero estas sur la tablo de la instruisto.

2.
La letero estas longa. La tablo estas nova. La instruisto estas juna kaj sana. Ĉu la instruisto estas juna kaj sana? La granda hundo de la instruisto estas en la ĉambro. Ĉu la libro estas nova? Jes, la libro estas nova. Ĉu la hundo estas en la ĉambro? Ne. la hundo ne estas en la ĉambro, sed en la ĝardeno. La ĉambro estas granda kaj pura. La juna knabo sidas en la ĝardeno.

3.
La kato sidas sur la malalta tablo. La patro kaj la filo estas malriĉaj. Ĉu s-ro Nam estas maljuna? La nigra tabulo estas malpura. Ĉu la maljuna hundo estas malsana? La belaj bildoj estas sur la nigra tabulo. La kato kaj la hundo estas blankaj.

4. 
Mi sidas en la ĝardeno kaj legas. Oni vivas kaj lernas. Ĉu li skribas sur la nigra tabulo? La hundo kuŝas sur la planko, ĝi estas malsana. Ni sidas en la ĉambro kaj lernas. Niaj libroj estas grandaj. Ŝia bildo estas sur la muro. Ĉu viaj hundo kaj kato estas grandaj? Ne, miaj hundo kaj kato ne estas grandaj, sed malgrandaj. Lia domo estas en granda, bela ĝardeno.

5.
Tre bela katino kuŝas antaŭ via domo. La libro de la knabino estas sur la tablo en la legejo. Ĉu viaj amikinoj iris al la lernejo? Kiu estas la filino de s-ro Ba? Fraŭlino Mai estas la filino de s-ro Ba. La patrino de f-ino Lan estas mia onklino. Kie estas s-ino Nam? Ŝi sidas en la sia ĝardeno. Kio estas sur la tablo? Sur la tablo estas belaj libroj. Ni iros al la domo de via fratino.

6.
Mia onklino havas domegon. Mi sendas la leteron al mia amikineto. Ĉu vi konas lin? Mi donas la hundineton al vi, ĉar vi estas bonega amiko. Ĉu via patrino scias, ke ni estas en la ĝardeno? Ŝi lernas Esperanton kaj ŝi havas korespondanton en alia lando. Ĉu via instruistino havas hundon? Mi ne scias, sed ŝi havas kateton. Kion ili diras? Via dometo estas agrabla kaj pura. Ĉu vi konas la knabineton?

7. 
Mi havas agrablan dometon. Mia edzino skribas mallongan leteron. La filino de s-ino Lan manĝas grandan panon. F-ino Mai sendas leterojn al siaj korespondantojn. La knabinetoj havas malpurajn manojn. Ĉu vi konas s-ron Minh? Li havas bluan kaj ruĝan aŭtomobilon. La instruisto instruas Esperanton. Mi havas belan hundon. Ĉu vi havas katon aŭ hundon? Mi havas malgrandan hundon. S-ro Ba havas grandan domon kaj belajn bildojn sur la muroj.

8.
Bonan tagon, sinjorino! Ĉiun dimanĉon ni iras al Hanojo. Mi reskribas la leteron, ĉar la papero estas malpura. Mi ekkonis f-inon Mai en lundo. La hundeto staras apud la pordo. Ni staras kaj parolas, sed kiam la instruisto venas, ni eksidas. Ĉiun mardon ni venas kaj lernas Esperanton. Mi redonas la malnovajn librojn al mia amiko. F-ino Lan ekvidas ruĝạjn florojn kaj deziras havi ilin. En la nokto oni vidas multajn stelojn kaj la lunon.

Không có nhận xét nào: