Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Sepa leciono (daŭrigota 1)

14.
 Ha, envenu, s-ro Nam, mi tre ĝojas revidi vin.
Petu lin, ke li vizitu min morgaǔ je la deka.
Traduku, mi petas.
Aǔskultu! Mi kredas, ke via patro venas.
Kiam mi parolas, bone aǔskultu, kaj penu imiti min.
Ha, jen li estas.
Mi deziras, ke vi renkontu mian fraton.
Sendu al mi vian novan adreson, mi petas.
Bonvolu sendi al mi la libron baldaǔ.
La sinjoro petas, ke vi atendu ĉi tie.
Li estas la bankestro kaj mi deziras, ke vi estu tre afabla al li.

15.
Se la libro ne kostus tiom da mono, mi aĉetus ĝin.
Se vi farus tion, oni punus vin.
Se li promesus al mi ne fari ĝin denove, mi pardonus al li, sed li ne volas promesi.
Li faris multe pli bone, se li silentis.
Mi pli amus ŝin, se ŝi ne tiel multe plorus.
Se vi promesos al mi ne rediri ĝin, mi rakontos al vi la veron pri la afero.
Se mi havus la monon, mi irus al la kongreso.
Se vi estus ĉi tie kun mi, mi estus tre feliĉa.
Se vi sendus ĝin, mi resendus ĝin post tri tagoj.

16.
Ni iros en la urbon.
Mi ripozis du horojn.
La kato saltis sur la tablon.
Tiu libro kostas mil dongojn.
Legu la paĝon sesdek-kvaran ĉe la ĉapitro tria.
Tiu viro estas du metrojn alta.
Vi parolis du horojn.
La lageto estas ducent metrojn longa, kaj cent metrojn larĝa.
Kien vi kuras? Tien.
La domo havas tri etaĝojn.
Mi restos tri tagojn en Hanojo.
La aviadilo flugis super la urbon.

17.
Mia patro estas pli forta ol la via.
Li estas mapli inklina iri ol antaǔe.
Tiu infano ne havas tiom da ludiloj kiel mia frato.
F-ino Lan estas tiel inteligenta kiel f-no Mai.
Ŝi estas malpli feliĉa ol vi.
El tiuj du poŝtmarkoj, la pli beleta estas la verda.
El ĉiuj miaj infanoj, Lan estas la plej diligenta.
Tiu estas la plej bela kanto el ĉiuj.
Ju pli multe vi babilos, des pli longe vi devos atendi.
Ju pli ŝi kantas, des malpli ŝi plaĉas.

Không có nhận xét nào: