Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

Sepa leciono (daŭrigota 3)

15.
Se la libro ne kostus tiom da mono, mi aĉetus gin.
Se vi farus tion, oni punus vin.
Se li promesus al mi ne fari ĝin denove, mi pardonus al li, sed li ne volas promesi.
Li faris multe pli bone, se li silentis.
Mi pli amus ŝin, se ŝi ne tiel multe plorus.
Se vi promesos al mi ne rediri ĝin, mi rakontos al vi la veron pri la afero.
Se mi havus mono, mi irus al la kongreso.
Se vi estus ĉi tie kun mi, mi estus tre feliĉa.
Se vi sendus ĝin, mi resendus ĝin post tri tagoj.

16.
Ni iros en la urbon.
Mi ripozis du horojn.
La kato saltis sur la tablon.
Tiu libro kostas mil dongojn.
Legu la paĝon sesdek- kvaran ĉe la ĉapitro tria.
Tiu viro estas du metrojn alta.
Vi parolis du horojn.
La lageto estas ducent metrojn longa, cent metrojn larĝa.
Kien vi kuras? Tien.
La domo havas tri etaĝojn.
Mi restos tri tagojn en Hanojo.
La aviadilo flugis super la urbon.

17.
Mia patro estas pli forta ol la via.
Li estas malpli inklina iri ol antaŭe.
Tiu infano ne havas tiom da ludiloj kiel mia frato.
F-ino Lan estas tiel inteligenta kiel f-ino Mai.
Ŝi estas malpli feliĉa ol vi.
El tiuj du poŝtomarkoj, la pli beleta estas la verda.
El ĉiuj mia infanoj, Lan estas la plej diligenta.
Tiu estas la plej bela kato el ĉiuj.
Ju pli multe vi babilos, des pli longe vi devos atendi.
Ju pli ŝi kantas, des malpli ŝi plaĉas.

18.
Ĉiun mantenon je la sepa mia vekhorloĝo snoras, kaj mi levas min el la lito.
Mi iras en la lavejon, lavas kaj razas min, kaj tiam mi reiras en la dormoĉambron por vesti min. 
Kiam mi vestis min, mi iras malsupren por matenmanĝi.
Je la oka mi trafas la trajnon, kaj iras en la urbon, kie mi laboras ĝis la kvina kaj tridek.
En la vespero mi faras diverajn aferojn.
Iafoje mi sidas hejme kaj legas, aŭ aŭskultas la radion.
Alifoje mi vizitas la kinejon kun amiko – precipe en vintro – aŭ la Esperanto-klubon.
En la printempo kaj somero mi laboras en mia ĝardeno, kie mi kultivas legomojn, terpomojn, brasikojn, fabojn, kaj fazeolojn, pizojn kaj diversajn fruktojn.
Mi tre amas fruktojn, kaj en mia parcelo mi havas pomarbojn, pirarbojn, prunarbojn kaj arbetojn de ribo.

Không có nhận xét nào: