Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Sepa leciono

9. 
Antaŭ monato mi renkontis mian korespondanton. Li estas Franco. Li estas bona Esperantisto. Kiam mi renkontis lin, mia amiko ekkonis min kaj ekkiis, “Jen li estas, saluton!” Lia edzino estis kun lin. Mia amiko estas instruisto kaj instruas sian lingvon kaj Esperanton en la lernejo. Lia edzino estas kantistino kaj ŝi kantas en la teatro. Ili estas tre afablaj homoj, kaj mi skribas al ili ĉiun monaton. Ili diris al mi, ke ili estas tre feliĉaj, ĉar ili venis al Ho Chi Minh urbo. Post jaro, kiam mi havos mian ferion, mi vizitos ilin en ilia lando.

10.
Kiom da jarojn vi havas? Mi havas dudek tri jarojn. La tridekan de Aprilo de la jaro mil naŭcent sepdek-kvina estas historia dato en mia lando. La trajno ekiras je la naŭa kaj dek minutoj en la mateno. Mi renkontos vin Vendredon je kvin post la tria antaŭ la teatro. Kiom da monojn vi volas por la aŭtomobilo? Ĉu vi vizitis min en la lasta semajno? Ni faras la taskojn kvarope. La kvarono de cent estas dudek kvin, sed la duoblo estas ducent. S-ro Minh parolados en la radio hodiaŭ je dekkvin minutoj antaŭ la oka. Tiu knabino estas la dua infano de s-ro Nam. Kiom da fratojn vi havas?

11.
Mi lavas min. La knabinoj parolas inter si. S-ro Nam razis sin per la razilo antaŭ la spegulo. La infano maĝis sian matenmanĝon kaj iris al la lernejo. La lernantoj legas siajn librojn. F-ino Nga ricevis de sia korespondanto leteron en kiu li invitis ŝin al sia lando. Kion li faris pri sia mono? Bovinoj kaj ĉevaloj nutras sin per herbo. Mi mem faris ĝin. Ĉu vi vendis sian aŭtomobilon? Per tranĉilo ni tranĉas. La manĝiloj jam estis sur la tablo kaj ni eksidis. Sur la skribtablo estis skribpapero kaj skribiloj. Mia fratino estas ekskantistino en tiu teatro.

12.
Vi tre bone faris la taskon, mi gratulas vin. La lernanto brile tradukis la leteron. Mi estos hejme morgaŭ je la sesa horo. La trajnoj iras ĉiu hore. La studentoj faras progreson ĉiu semajne. Morgaŭ matene ni iros per la frua trajno al Hanojo. La infano estas ankaŭ juna kaj ne komprenas la aferon. F-ino Lan bele aranĝis la florojn sur la tablo. Ni frue iris al niaj litoj kaj la postan matenon ankaŭ frue ekiris. La urbano skribas, la kamparano rikoltas. La urbestro estas la patro de la lernejestro.

13. 
 Mi multe studas, ĉar mi deziras povi bone uzi la ligvon. Vi ne devas veni se vi ne volas. Mi kuntime iras en la urbon sabate por butikumi. Infanoj, vi devas ne tuŝi tion. Dum la vespero ŝi restis hejme por legi siajn leterojn kaj skribi al siaj Esperantistaj korespondantoj. La infanoj povas nun vesti sin tio tre helpas ilian patrinon. Krom estis malafabla al ni, li ankaŭ lasis nin atendi longan tempon. Antaŭ ol vojaĝi eksterlandon estas necese akiri pasporton. Mia nomo estas Ly. Kiel oni nomas vin?

Không có nhận xét nào: