Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Rekonsidero 5

KVINA LECIONO
- Ĉu Peter sidas?
- Ne, Peter ne sidas.
- Ĉu li staras?
- Ne, li ne staras.

Al          De
Peter iras. Li iras sur la planko.
Peter iras al la pordo. Maria iras de la pordo.

Nun
Nun Peter sidas. Nun li staras.
Nun Peter iras de la pordo al la fenestro.
Nun Peter sidas kaj skribas.
Maria nun legas. Ŝi parolas kaj Peter aŭskultas.
Nun estas la tria horo.

Kiu?  Tiu      Kie?  Tie
Kiu estas en la ĉambro? – En la ĉambro estas tiu knabo.
Ĉu tiu viro estas via patro? – Jes, li estas mia patro.
Kiu domo estas via? – Nia domo estas tiu apud via domo.
Kie estas Maria? – Ŝi estas tie, en la ĉambro.
Kiu estas tie? – Tie estas via amiko Jozef.
Kie estas mia plumo? – Ĝi estas tie, sur la tablo.
Ĉu tiu libro estas via? – Ne, ĝi ne estas mia, ĝi estas de mia patro. Tiu libro estas bona.

Havas (legas, skribas, aŭskultas,…) -n
Maria legas. Maria legas libron.
Peter skribas. Peter skribas leteron.
Peter havas libron.
„Mi amas vin.“

Legu: 
Mi amas mian patrinon. Ĉu vi havas bonan amikon? Jes, mi havas tri bonajn amikojn. Tiu knabino ne havas amikojn. Nia avo havas belan hundon. Ĉu vi aŭskultas min? Jes, mi aŭskultas vin. Vi havas belan ĝardenon.

EN LA ĈAMBRO

Peter sidas sur la seĝo, apud la tablo. Maria iras al li. „Ĉu vi legas libron?“ - „Ne, Maria, mi skribas leteron.“ Peter skribas kaj apud li, sur la planko, estas la hundo. Maria nun iras al la fenestro. Sur la tablo staras glaso kaj vazo. En la glaso estas akvo kaj en la vazo estas floro. Tiu floro estas rozo. Sur la tablo estas ankaŭ ĉokolado kaj plumo. La plumo estas nigra, la rozo estas ruĝa kaj la ĉokolado estas bruna. Maria parolas, sed Peter ne aŭskultas ŝin. Li scribas leteron al amiko.

Kompletigu: 
Mi legas belan libron. Mia avo havas belan ĝardenon. Ĉu vi amas min? Mi ne aŭskultas vin. Li skribas leteron. Ŝi iras al la ĝardeno. Mi amas mian patrinon. Li havas tri belajn librojn. Ŝia avo havas du blankajn ĉevalojn. Kion vi legas? Mi ne havas amikinon. Ĉu vi amas tiun homon? Peter skribas leteron al la patro.

Memoru:
Kiu estas tiu homo?
Kiu domo estas via?
Mi amas mian patrinon.
Min amas mia patrino.

Scribu frazojn:
1. Malbona homo legas mian leteron.
2. Juna knabo aŭskutas belan muzikon.
3. Malgranda libro staras en malgranda ŝranko.
4. Bruna ĉevalo iras al granda ĝardeno.
5. Bona amiko havas brunan vazon.
6. Granda arbo estas apud via domo.
7. Ruĝa rozo staras en la bela vazo.
8. Blanka hundo sidas sur la planko.
9. Mia patro iras de tiu fenestro.
10. Mia avino loĝas apud mia domo.

Gramatiko: 
al: 
Mi iras al la domo.
Mi skribas al mia patro.
de: 
Mi iras de la pordo.
La libro estas de via patro.
-n: 
Mi sidas. Mi sidas sur seĝo. Mi legas. Mi legas libron.

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013

Rekonsidero 4

KVARA LECIONO

Mia/ Via/ Lia/ Ŝia/ Nia/ Ilia
Mi kaj mia libro. Tio estas mia libro.
Vi kaj via liibro. Tio estas via libro.
Li kaj lia libro. La libro estas lia.
Ŝia libro. La libro estas ŝia.
Nia libro. Via libro. Ilia libro.

Skribu:
Nia domo estas bela. Apud nia domo estas malgranda ĝardeno. Ĉu tio estas via krajono? Ne, ĝi ne estas mia sed ŝia. Tio estas mia plumo. Lia plumo estas malbona. Ili estas en nia ĝardeno. Ilia domo estas apud via domo. Ĉu nia hundo estas en via ĝardeno?

-ino
Peter estas knabo. Maria estas knabino. Li esats knabo kaj ŝia esats knabino.
Mi kaj mia patro. Yio estas mia patro.
Mia patrino. Tio estas mia patrino.

Legu: 
Mia patro ne estas knabo, li estas viro. La patrino estas virino. Ĉu ankaŭ Peter estas virino? Ne, li estas knabo. Maria estas bella kaj bona knabino. Kia estas la patrino? Ŝi estas bona. 

-j
Unu pomo kaj unu pomo estas du pomoj.
Bela rozo. Tri belaj rozoj. Niaj libroj.

Skribu:
Kato kaj hundo estas bestoj. En nia ĝardeno estas du grandaj arboj. Apud la tablo estas tri seĝoj. Sur la tablo estas bela libro. Ĉu ĝi esats via? – Jes, ĝi estas mia.

LA FAMILIO

Tio estas mia familio: mi, Maria, la patro, la patrino, la avo kaj la avino. Mi estas knabo kaj Maria estas knabino. La patro kaj la avo esats viroj. La patrino kaj la avino estas virinoj. Mi estas juna. Ankaŭ Maria estas juna. Sed la avo kaj la avino estas maljunaj.
Mia familio laĝas en malgranda, sed bela domo. La domo estas en grand urbo. Apud nia domo estas ĝardeno. En la ĝardeno estas arboj kaj floroj. En la domo laĝas mi, Maria, la patro, la patrino, la avo kaj la avino.
En la domo esta kvar ĉambroj. En mia ĉambro estas tablo, seĝo, lito, ŝranko kaj lampo. En la ĉambro estas ankaŭ pordo kaj du fenestroj. 
Nia hundo ne loĝas en la domo. Ĝi loĝas en la ĝardeno.
Nia familio estas granda. Ĉu ankaŭ via familio estas grand?

Respondu:
Kie loĝas la familio? – La familio loĝas en malgranda, sed bela domo. 
Kio estas la domo? – La domo estas en granda urbo.
Kio estas apud la domo? – Apud la domo estas ĝardeno.
Kio estas en la ĝardeno? – En la ĝardeno estas arboj kaj floroj.
Kiu loĝas en la domo? – En la domo loĝas Peter, Maria, lia patro, lia patrino, lia avo kaj lia avino.
Kio estas enla ĉambro? – En la ĉambro estas tablo, seĝo, lito, ŝranko, lampo, pordo, kaj fenestroj.
Ĉu ankaŭ la hundo loĝas en la domo? – Ne, ĝi loĝas en la ĝardeno.

Parolu:
Tio estas mia familio: mi, mia edzo, mia filo kaj mia filino. Mi estas virino. Mia edzo estas viro. Mia filo estas viro, sed mia filino estas knabino. Mi kaj mia edzo estas maljunaj, sed mia infanoj estas junaj.
Mia familio loĝas en granda kaj bela domo. La domo estas en granda urbo. Antaŭ nia domo estas ĝardeno. En la ĝardeno estas kelkaj grandaj arboj kaj multaj legomoj.
En la domo loĝas mi, mia edzo, mia filo kaj mia filino.En la domo estas ses ĉambroj. Emn mia ĉambro estas tablo, seĝo, lito, ŝranko, lampo, du poroj kaj du fenestroj. En mia domo ne estas hundo aŭ kato.
Nia familio estas malgranda, sed gaja kaj feliĉa.

Memoru:
Ĉu tio estas via plumo? – Ne, ĝi ne estas mia.

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Rekonsidero 3

TRIA LECIONO

Kia? 
La tablo estas nigra. Kia estas la tablo? - Nigra.
Kia estas la papero? - La papero estas blanka.

Mal-
Granda domo. Malgranda domo.
Ĝi estas bela. Ĝi estas malbela. Ankaŭ Maria estas bela.
Bela domo. Malbela domo.
Ĉokolado estas bona. Bona plumo. Malbona plumo.

Ĉevalo estas granda besto. Ĉu ankaŭ kato estas granda besto? Ne, kato ne estas granda besto. Sur grand tablo estas malgranda objekto. Tio estas bona hundo.

Kie? Sur/ En/ Apud/ Sub/ Super
La tablo staras sur la planko. Sur la tablo estas glaso. En la glaso estas akvo. Apud la tablo estas seĝo. Sub la tablo estas kato. Super la tablo estas lampo.

Kie estas la glaso? - La glaso estas sur la tablo.
Kie estas la akvo? - La akvo estas en la glaso.
Kie estas la seĝo? - La seĝo estas apud la tablo.
Kie estas la kato? - La kato estas sub la tablo.
Kie estas la lampo? - Super la tablo.

Bela domo, ĉu ne?
Apud la domo estas malgranda ĝardeno. En la ĝardeno estas arbo kaj sub la arbo sidas granda hundo. La hundo estas nigra.

Kiu? Mi/ Vi/ Li/  i/  i/ Ni/ Vi/ Ili
Kiu estas mi? - Mi estas Maria.
Kiu estas mi? - Mi estas Peter.
Ni estas Maria kaj Peter. 
Ŝi estas Maria kaj li estas Peter. Ili estas Maria kaj Peter.
Tio estas hundo. Ĝi estas nigra. 
Tio estas domo. Ĝi estas granda.
Kie estas la tablo? - Ĝi estas sur la planko.
Kie estas la seĝo? - Ĝi estas sur la planko, apud la tablo.
Kie estas la kato? - Ĝi estas sub la tablo.

Konversacio:
- Kiu vi estas?
- Mi estas Peter.
- Kie vi estas? 
- Mi estas en la domo.
- Kio estas apud la domo?
- Apud la domo estas malgranda ĝardeno.
- Kio estas en la ĝardeno?
- En la ĝardeno estas granda arbo kaj sub ĝi estas bela floro.
- Kia floro?
- Malgranda, bela rozo.
Ĉu ankaŭ mi estas bela?
- Jes, Maria, ankaŭ vi estas bela.
- Ĉu ankaŭ kato estas en la ĝardeno? 
- Ne, ĝi estas en la domo, sub la tablo.
Ĉu ankaŭvi estas sub la tablo?
- Ne. Mi staras apud vi.

Frazoverku 
Kia estas la ĝardeno? - La ĝardeno estas malgranda.
Kia estas la ĉevalo? - La ĉevalo estas granda.
Kia estas la papero? - La papero estas blanka.
Kia estas la tabulo? - La tabulo estas nigra. 
Kia estas la domo? - La domo estas malbela.
Kia estas la kato? - La kato estas bela.
Kia estas la ĉokolado? - La ĉokolado estas bona.
Kia estas plumo? - La plumo estas malbona.

Respondu
Kie estas la ĝardeno? - La ĝardeno estas apud la domo.
Kia estas la tabulo? - Ĝi estas nigra.
Kie estas la lampo? - Ĝi estas super la tablo.
Kiu estas en la domo? - Peter estas en la domo.
Kie estas la seĝo? - Ĝi estas apud la tablo.
Kia estas ĉokolado? - Ĝi estas bona.
Ĉu ĉevalo estas malgranda besto? - Ne, ĝi ne estas malgranda besto, sed granda.
Kio estas sur la tablo? - Sur la tablo estas glaso.
Kie estas la akvo? - La akvo estas en la glaso.
Ĉu la lampo estas sub la tablo? Ne, ĝi ne estas sub la tablo, sed super la tablo.
Ĉu Maria estas bela? - Jes, ŝi estas bela.

Legu:
Tio estas malbona plumo. Maria sidas sur la seĝo, apud la tablo. Sur la tablo estas granda libro. Rozo estas bela floro. Peter sidas sur blanka ĉevalo. Ĉu ankaŭ vi sidas sur ĉevalo? 

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Rekonsidero 2

DUA LECIONO

Ĉu? - Jes/ Ne
Ĉu tio estas tablo? - Ne, tio ne estas tablo.
Ĉu tio estas libro? - Jes, tio estas libro.
Ĉu tio estas rozo? - Jes, tio estas rozo.

Ĉu rozo estas floro? - Jes, rozo estas floro.
Ĉu ĉevalo estas besto? - Jes, ĉevalo estas besto.
Ĉu libro estas besto? - Ne, libro ne estas besto, libro estas objekto.
Ĉu vi estas Maria? - Jes.

Sed
Ĉu ĉevalo estas frukto? - Ne, ĉevalo ne estas frukto, ĉevalo estas besto.
Ĉu tio estas tablo? - Ne, tio ne estas tablo, sed tabulo.
Ĉu tabulo estas besto? - Ne, tabulo ne estas besto, sed objekto.
Pomo estas frukto, sed ĉevalo estas besto.

Ankaŭ
Kato estas besto. Ankaŭ ĉevalo estas besto.
Tabulo estas objekto. Ankaŭ libro estas objekto.
Tio estas tablo.
Ĉu ankaŭ tio estas tablo? - Ne, tio estas seĝo.
Tio estas krajono.
Ĉu ankaŭ tio estas krajono? - Ne, tio ne estas krajono, sed plumo.

Rozo estas floro.
Ĉu ankaŭ libro estas floro? - Ne, libro ne estas floro, sed objekto.
Mi estas homo. Ankaŭ vi estas homo.

La
Kio estas tio? - Tio estas plumo.
La plumo estas objekto.
Tio estas hundo. La hundo estas besto.

Kie? - Sur
Tablo kaj libro.
La libro estas sur la tablo.
Kie estas la libro? - Sur la tablo.
Maria sidas.
Kie sidas Maria? - Maria sidas sur la seĝo.
Peter staras.
Kie estas Peter? - Sur la planko.

Li/ Ŝi
Peter staras. Li staras sur la planko.
Maria sidas. Kie ŝi sidas? - Ŝi sidas sur la seĝo.

Konversacio:
- Maria, ĉu vi sidas?
- Jes, Peter, mi sidas.
- Kie vi sidas?
- Mi sidas sur la seğo.
- Ĉu ankaŭ  mi sidas?
- Ne, vi ne sidas, vi staras.
- Maria, kie estas la libro?
- La libro estas sur la tablo.
- Ĉu ankaŭ  la krajono estas sur la tablo?
- Ne, la krajono ne estas sur la tablo, sed sur la planko.

Respondu:
 Ĉu rozo estas floro? - Jes, rozo estas floro.
 Ĉu ĉevalo estas besto? - Jes, ĉevalo estas besto.
 Ĉu ankaŭ krajono estas besto? - Ne, krajono ne estas besto, sed objekto.
 Kie sidas Maria? - Ŝi sidas sur la seĝo.
 Ĉu ankaŭ Peter sidas? - Ne, li ne sidas, sed staras.
 Kie estas la libro? - La libro estas sur la tablo.
 Kio estas sur la planko? - La krajono estas sur la planko.
 Ĉu ankaŭ vi estas Peter? - Ne, mi ne estas Peter.

Kompletigu:
Kato estas besto. Kio estas tio? Tio estas pomo. Ĉu la tablo estas floro? Ne, la tablo ne estas floro, sed objekto. La libro estas sur la tablo. Peter staras sur la planko. Maria sidas sur la seĝo. Ŝi ne staras, sed sidas. Hundo estas besto kaj ankaŭ kato estas besto. Tio ne estas pomo, sed seĝo.

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Rekonsidero 1

UNUA LECIONO
Estas
Mi estas Maria.
Mi estas Peter.
Vi estas Maria. Kato estas besto.
Ĉevalo estas besto. Tablo estas objekto.
Libro estas objekto. 
Rozo estas floro.
Pomo estas frukto.

Kaj
Unu kaj unu estas du.
Maria kaj Peter.
Pomo kaj libro. Kato estas besto kaj rozo estas floro. Mi estas Maria kaj vi estas Peter. Tablo estas objekto kaj ĉevalo estas besto.

Ne
Unu kaj unu ne estas tri.
Mi ne estas Peter, mi estas Maria. 
Mi ne estas Maria, mi estas Peter.
Libro ne estas floro. Ĉevalo ne estas frukto. Du kaj du ne estas tri. Mi ne estas floro, mi estas homo. Kato ne estas homo, kato estas besto.

Kio?
Kio estas ĉevalo? - Ĉevalo estas besto.
Kio estas tablo? - Tablo estas objekto.
Kio estas librro? Libro estas objekto.
Kio estas rozo? - Rozo estas floro.
Kio estas pomo? - Pomo estas frukto.
Kio estas Peter? - Peter estas homo.

Tio
Kio estas tio? - Tio estas libro.
Kio estas tio? - Tio estas pomo.
Kio estas tio? - Tio estas tablo.
Kio estas tio? - Tio estas ĉevalo.
Kio estas tio? - Tio estas rozo.

Laŭtlegi
Pomo estas frukto. 
Kio estas ĉevalo? - Ĉevalo estas besto. 
Tio estas tablo. 
Kio estas libro? - Libro estas objekto. 
Kio estas rozo? - Rozo estas floro. 
Libro estas objekto kaj rozo estas floro. 
Peter estas homo kaj kato estas besto.

Frazoverku
Pomo estas frukto. Pomo ne estas floro.
Libro ne estas besto. Libro estas objekto.
Rozo estas floro. Rozo ne estas frukto.
Tablo ne estas besto. Tablo estas objekto.
Ĉevalo estas besto. Ĉevalo ne estas objekto.
Kato ne estas homo. Kato estas besto.
Peter estas homo kaj Maria estas homo.