Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Rekonsidero 5

KVINA LECIONO
- Ĉu Peter sidas?
- Ne, Peter ne sidas.
- Ĉu li staras?
- Ne, li ne staras.

Al          De
Peter iras. Li iras sur la planko.
Peter iras al la pordo. Maria iras de la pordo.

Nun
Nun Peter sidas. Nun li staras.
Nun Peter iras de la pordo al la fenestro.
Nun Peter sidas kaj skribas.
Maria nun legas. Ŝi parolas kaj Peter aŭskultas.
Nun estas la tria horo.

Kiu?  Tiu      Kie?  Tie
Kiu estas en la ĉambro? – En la ĉambro estas tiu knabo.
Ĉu tiu viro estas via patro? – Jes, li estas mia patro.
Kiu domo estas via? – Nia domo estas tiu apud via domo.
Kie estas Maria? – Ŝi estas tie, en la ĉambro.
Kiu estas tie? – Tie estas via amiko Jozef.
Kie estas mia plumo? – Ĝi estas tie, sur la tablo.
Ĉu tiu libro estas via? – Ne, ĝi ne estas mia, ĝi estas de mia patro. Tiu libro estas bona.

Havas (legas, skribas, aŭskultas,…) -n
Maria legas. Maria legas libron.
Peter skribas. Peter skribas leteron.
Peter havas libron.
„Mi amas vin.“

Legu: 
Mi amas mian patrinon. Ĉu vi havas bonan amikon? Jes, mi havas tri bonajn amikojn. Tiu knabino ne havas amikojn. Nia avo havas belan hundon. Ĉu vi aŭskultas min? Jes, mi aŭskultas vin. Vi havas belan ĝardenon.

EN LA ĈAMBRO

Peter sidas sur la seĝo, apud la tablo. Maria iras al li. „Ĉu vi legas libron?“ - „Ne, Maria, mi skribas leteron.“ Peter skribas kaj apud li, sur la planko, estas la hundo. Maria nun iras al la fenestro. Sur la tablo staras glaso kaj vazo. En la glaso estas akvo kaj en la vazo estas floro. Tiu floro estas rozo. Sur la tablo estas ankaŭ ĉokolado kaj plumo. La plumo estas nigra, la rozo estas ruĝa kaj la ĉokolado estas bruna. Maria parolas, sed Peter ne aŭskultas ŝin. Li scribas leteron al amiko.

Kompletigu: 
Mi legas belan libron. Mia avo havas belan ĝardenon. Ĉu vi amas min? Mi ne aŭskultas vin. Li skribas leteron. Ŝi iras al la ĝardeno. Mi amas mian patrinon. Li havas tri belajn librojn. Ŝia avo havas du blankajn ĉevalojn. Kion vi legas? Mi ne havas amikinon. Ĉu vi amas tiun homon? Peter skribas leteron al la patro.

Memoru:
Kiu estas tiu homo?
Kiu domo estas via?
Mi amas mian patrinon.
Min amas mia patrino.

Scribu frazojn:
1. Malbona homo legas mian leteron.
2. Juna knabo aŭskutas belan muzikon.
3. Malgranda libro staras en malgranda ŝranko.
4. Bruna ĉevalo iras al granda ĝardeno.
5. Bona amiko havas brunan vazon.
6. Granda arbo estas apud via domo.
7. Ruĝa rozo staras en la bela vazo.
8. Blanka hundo sidas sur la planko.
9. Mia patro iras de tiu fenestro.
10. Mia avino loĝas apud mia domo.

Gramatiko: 
al: 
Mi iras al la domo.
Mi skribas al mia patro.
de: 
Mi iras de la pordo.
La libro estas de via patro.
-n: 
Mi sidas. Mi sidas sur seĝo. Mi legas. Mi legas libron.

Không có nhận xét nào: