Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Rekonsidero 7

SEPA LECIONO

-as      -is      -os
Kion li faras? - Li trinkas.
Kion faras Maria? - Ŝi mangas ĉokoladon.
Li trinkos. Li trinkas. Li trinkis.

Legu:
Nia avo estas maljuna. Li estis juna, sed nun li estas maljuna. Peter estas juna, sed ankaŭ li estos maljuna.
Unu semajno havas sep tagojn. La tagoj de la semajno estas: lundo, mardo, merkredo, ĵaŭdo, vendredo, sabato kaj dimanĉo.
Kiu tago estas hodiaŭ (nun)? – Hodiaŭ estas ĵaŭdo. Hieraŭ estis merkredo kaj morgaŭ estos vendredo.

Antaŭ      Post
Kie staras Peter? Ĉu li staras (apud, sub, super) la tablo? – Ne, li staras antaŭ la tablo.
Ĉu ankaŭ Maria staras antaŭ la tablo? – Ne, ŝi staras malantaŭ la tablo.

Malantaŭ = post
Maria staras malantaŭ Peter. Maria staras post Peter.
Peter staras antaŭ Maria, kaj Maria staras post Peter.

Legu:
Antaŭ kvin minutoj mi sidis, sed nun mi staras. Post unu horo mi iros al nia ĝardeno. Hodiaŭ estas ĵaŭdo, hieraŭ estis mardo kaj morgaŭ estos vendredo. Antaŭhieraŭ estis mardo kaj postmorgaŭ estos sabato. Poste estos dimanĉo. Kio estis antaŭ mardo? Antaŭ mardo estis lundo. Lundo estas la unua tago en la semajno.

Kiel? – e
La hundo kuras rapide. Kiel ĝi kuras? – Rapide.
Peter skribas. Li skribas bele. Kiel li skribas? – Bele.

Ĉar
Mi ne skribas, ĉar mi ne havas plumon.
La avino iras malrapide, ĉar ŝi estas maljuna.
Hodiaŭ mia patro ne laboras, ĉar estas dimanĉo.

- Saluton Maria! Kiel vi fartas?
- Saluton! Dankon, mi fartas bone. Ĉu ankaŭ vi fartas bone?
- Jes, ankaŭ mi fartas bone.
- Kaj kiel fartas via patrino?
- Ankaŭ ŝi fartas bone.

Konversacio
- Saluton Peter!
- Saluton Maria!
- Kie vi estis hieraŭ?
- Hieraŭ mi estis en la urbo.
- Kun kiu vi estis?
- Mi estis kun la patro.
- Ĉu ankaŭ via hundo estis kun vi?
- Jes, ĝi kuris antaŭ ni.
- Kion vi faris en la urbo?
- Ni promenis kaj parolis.
- Ĉu vi iris rapide?
- Ne, ni iris malrapide.
- Kion vi faris poste?
- Poste ni estis en restoracio. Ni tie trinkis limonadon.
- Ĉu ankaŭ via patrino estis kun vi?
- Ne, ni estis sen la patrino. Ŝi laboris en la ĝardeno.

Memoru:
La avino iras malrapide, ĉar ŝi estas maljuna.
Antaŭhieraŭ estis mardo kaj postmorgaŭ estos sabato.

Respondu:
Kie estis Peter hieraŭ? - Li estis en la urbo.
Kun kiu li estis? – Li estis kun la patro.
Kion ili faris? – Ili promenis kaj parolis.
Kie estis la patrino? – Ŝi estis en la ĝardeno.
Kio estas hodiaŭ? – Hodiaŭ estas mardo.
Kio estos morgaŭ? – Morgaŭ estos merkredo.
Kio estis antaŭhieraŭ? – Antaŭhieraŭ estis dimanĉo.
Kio estos postmorgaŭ? – Postmorgaŭ estos vendredo.
Kiel skribas Peter? – Li skribas bele.
Ĉu la avo estas juna? – Ne, li ne estas juna, sed maljuna.
Ĉu li estis juna? – Jes, li estis juna.
Ĉu vi estos maljuna? – Jes, mi estos maljuna.
Kiel kuras hundo? – Ĝi kuras rapide.
Kiel vi fartas? – Dankon, mi fartas bone.
Apud kiu vi sidas? – Mi sidas apud mia filino.
Post kiu vi sidas? – Mi ne sidas post kiu.
Kio estas sur la homa korpo? – Sur la homa korpo estas kapo.

Kompletigu:
Hieraŭ estis lundo, hodiaŭ estas mardo kaj morgaŭ estos merkredo. Kion vi faris hieraŭ? Kie vi estis antaŭ kvin minutoj? Antaŭ kvin minutoj mi sidis, sed nun mi staras. Post unu horo mi iros kun mia amiko al la urbo. Morgaŭ mi skribos leteron al mia bona amiko. 

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Rekonsidero 6

SESA LECIONO

1  unu     2  du      3  tri      4  kvar      5  kvin     
6  ses      7   sep      8  ok      9  naŭ      10  dek

Kiom?
Unu kaj unu estas du. Kiom estas unu kaj unu? - Du.
Kiom estas tri kaj kvar? - Tri kaj kvar estas sep.
Kiom estas du kaj ses? – Du kaj ses estas ok.
Kiom estas ses kaj tri? – Ses kaj tri estas naŭ.

Kun
Peter sidas apud la tablo. Maria sidas apud li. Peter sidas kun Maria.

Sen
Peter sidas apud la tablo, sed Maria ne sidas apud li. Peter sidas sen Maria.

Legu:
La patro iras kun la hundo al la ĝardeno. Nun mi ne havas amikojn, mi estas sen amikoj. Tiu ĉambro ne havas fenestrojn: ĝi estas sen fenestroj. Mia avo estas sen haroj. Li estas senhara.

Per
Mi skribas per plumo. Mi parolas per la buŝo kaj aŭskultas per la oreloj. Maria skribas per ruĝa krajono.

LA HOMA KORPO

Sur la homa korpo estas kapo, du manoj kaj du piedoj. Sur la kapo estas du oreloj, du okuloj, nazo, buŝo kaj haroj. Sur la mano estas kvin fingroj.

Legu:
Per la oreloj ni aŭskultas, per la okuloj ni rigardas kaj per la buŝo ni parolas. Kion ni faras per la manoj? Per la manoj ni laboras. Kion ni faras per la piedoj? Per la piedoj ni iras. La kapo estas sur la kolo. Sur la kapo estas haroj. Nia avo ne havas harojn. Ĉu ankaŭ via avo estas senhara?

Memoru:
Ni parolas per la buŝo kaj aŭskultas per oreloj.

Kompletigu:
Mi skribas per la mano. Mi loĝas kun mia patrino. Mi sidas apud vi. Ni aŭskultas per la oreloj. La floro estas en la vazo. La seĝo estas apud la tablo. La lampo estas super la tablo. Mi iras al la pordo. La kapo estas sur la kolo. Mi parolas per la buŝo. La kato estas sub la tablo. La avo estas sen haroj.

Respondu:
Kio estas sur la homa korpo? – Sur la homa karpo estas kapo.
Kio estas sur la kapo? – Sur la kapo estas du oreloj, du okuloj, buŝo, nazo kaj haroj.
Kion ni faras per la manoj? – Per la manoj ni laboras.
Kion ni faras per la buŝo? – Per la buŝo ni parolas.
Kion ni faras per la oreloj? – Per la oreloj ni aŭskultas.
Kio ni faras per la okuloj? – Per la okuloj ni rigardas.
Kion ni faras per la piedoj? – Per la piedoj ni iras.
Kie estas la kapo? – La kapo estas sur la kolo.
Kio estas sur la mano? – Sur la mano estas kvin fingroj.
Per kio ni skribas? – Ni skribas per plumo.
Ĉu ni laboras per la piedoj? – Ne, ni ne laboras per piedoj, sed iras.
Ĉu ankaŭ bestoj havas piedojn? – Jes, ili havas piedojn.
Ĉu ankaŭ ĉevalo havas buŝon? – Jes, ĝi havas buŝon.

Gramatiko
kun
Mi iras kun la patro.
per
Mi skribas per plumo.
sen
La ĉambro estas sen fenestro.
-as
estas      havas      sidas      staras…