Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Rekonsidero 6

SESA LECIONO

1  unu     2  du      3  tri      4  kvar      5  kvin     
6  ses      7   sep      8  ok      9  naŭ      10  dek

Kiom?
Unu kaj unu estas du. Kiom estas unu kaj unu? - Du.
Kiom estas tri kaj kvar? - Tri kaj kvar estas sep.
Kiom estas du kaj ses? – Du kaj ses estas ok.
Kiom estas ses kaj tri? – Ses kaj tri estas naŭ.

Kun
Peter sidas apud la tablo. Maria sidas apud li. Peter sidas kun Maria.

Sen
Peter sidas apud la tablo, sed Maria ne sidas apud li. Peter sidas sen Maria.

Legu:
La patro iras kun la hundo al la ĝardeno. Nun mi ne havas amikojn, mi estas sen amikoj. Tiu ĉambro ne havas fenestrojn: ĝi estas sen fenestroj. Mia avo estas sen haroj. Li estas senhara.

Per
Mi skribas per plumo. Mi parolas per la buŝo kaj aŭskultas per la oreloj. Maria skribas per ruĝa krajono.

LA HOMA KORPO

Sur la homa korpo estas kapo, du manoj kaj du piedoj. Sur la kapo estas du oreloj, du okuloj, nazo, buŝo kaj haroj. Sur la mano estas kvin fingroj.

Legu:
Per la oreloj ni aŭskultas, per la okuloj ni rigardas kaj per la buŝo ni parolas. Kion ni faras per la manoj? Per la manoj ni laboras. Kion ni faras per la piedoj? Per la piedoj ni iras. La kapo estas sur la kolo. Sur la kapo estas haroj. Nia avo ne havas harojn. Ĉu ankaŭ via avo estas senhara?

Memoru:
Ni parolas per la buŝo kaj aŭskultas per oreloj.

Kompletigu:
Mi skribas per la mano. Mi loĝas kun mia patrino. Mi sidas apud vi. Ni aŭskultas per la oreloj. La floro estas en la vazo. La seĝo estas apud la tablo. La lampo estas super la tablo. Mi iras al la pordo. La kapo estas sur la kolo. Mi parolas per la buŝo. La kato estas sub la tablo. La avo estas sen haroj.

Respondu:
Kio estas sur la homa korpo? – Sur la homa karpo estas kapo.
Kio estas sur la kapo? – Sur la kapo estas du oreloj, du okuloj, buŝo, nazo kaj haroj.
Kion ni faras per la manoj? – Per la manoj ni laboras.
Kion ni faras per la buŝo? – Per la buŝo ni parolas.
Kion ni faras per la oreloj? – Per la oreloj ni aŭskultas.
Kio ni faras per la okuloj? – Per la okuloj ni rigardas.
Kion ni faras per la piedoj? – Per la piedoj ni iras.
Kie estas la kapo? – La kapo estas sur la kolo.
Kio estas sur la mano? – Sur la mano estas kvin fingroj.
Per kio ni skribas? – Ni skribas per plumo.
Ĉu ni laboras per la piedoj? – Ne, ni ne laboras per piedoj, sed iras.
Ĉu ankaŭ bestoj havas piedojn? – Jes, ili havas piedojn.
Ĉu ankaŭ ĉevalo havas buŝon? – Jes, ĝi havas buŝon.

Gramatiko
kun
Mi iras kun la patro.
per
Mi skribas per plumo.
sen
La ĉambro estas sen fenestro.
-as
estas      havas      sidas      staras…

Không có nhận xét nào: