Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Rekonsidero 7

SEPA LECIONO

-as      -is      -os
Kion li faras? - Li trinkas.
Kion faras Maria? - Ŝi mangas ĉokoladon.
Li trinkos. Li trinkas. Li trinkis.

Legu:
Nia avo estas maljuna. Li estis juna, sed nun li estas maljuna. Peter estas juna, sed ankaŭ li estos maljuna.
Unu semajno havas sep tagojn. La tagoj de la semajno estas: lundo, mardo, merkredo, ĵaŭdo, vendredo, sabato kaj dimanĉo.
Kiu tago estas hodiaŭ (nun)? – Hodiaŭ estas ĵaŭdo. Hieraŭ estis merkredo kaj morgaŭ estos vendredo.

Antaŭ      Post
Kie staras Peter? Ĉu li staras (apud, sub, super) la tablo? – Ne, li staras antaŭ la tablo.
Ĉu ankaŭ Maria staras antaŭ la tablo? – Ne, ŝi staras malantaŭ la tablo.

Malantaŭ = post
Maria staras malantaŭ Peter. Maria staras post Peter.
Peter staras antaŭ Maria, kaj Maria staras post Peter.

Legu:
Antaŭ kvin minutoj mi sidis, sed nun mi staras. Post unu horo mi iros al nia ĝardeno. Hodiaŭ estas ĵaŭdo, hieraŭ estis mardo kaj morgaŭ estos vendredo. Antaŭhieraŭ estis mardo kaj postmorgaŭ estos sabato. Poste estos dimanĉo. Kio estis antaŭ mardo? Antaŭ mardo estis lundo. Lundo estas la unua tago en la semajno.

Kiel? – e
La hundo kuras rapide. Kiel ĝi kuras? – Rapide.
Peter skribas. Li skribas bele. Kiel li skribas? – Bele.

Ĉar
Mi ne skribas, ĉar mi ne havas plumon.
La avino iras malrapide, ĉar ŝi estas maljuna.
Hodiaŭ mia patro ne laboras, ĉar estas dimanĉo.

- Saluton Maria! Kiel vi fartas?
- Saluton! Dankon, mi fartas bone. Ĉu ankaŭ vi fartas bone?
- Jes, ankaŭ mi fartas bone.
- Kaj kiel fartas via patrino?
- Ankaŭ ŝi fartas bone.

Konversacio
- Saluton Peter!
- Saluton Maria!
- Kie vi estis hieraŭ?
- Hieraŭ mi estis en la urbo.
- Kun kiu vi estis?
- Mi estis kun la patro.
- Ĉu ankaŭ via hundo estis kun vi?
- Jes, ĝi kuris antaŭ ni.
- Kion vi faris en la urbo?
- Ni promenis kaj parolis.
- Ĉu vi iris rapide?
- Ne, ni iris malrapide.
- Kion vi faris poste?
- Poste ni estis en restoracio. Ni tie trinkis limonadon.
- Ĉu ankaŭ via patrino estis kun vi?
- Ne, ni estis sen la patrino. Ŝi laboris en la ĝardeno.

Memoru:
La avino iras malrapide, ĉar ŝi estas maljuna.
Antaŭhieraŭ estis mardo kaj postmorgaŭ estos sabato.

Respondu:
Kie estis Peter hieraŭ? - Li estis en la urbo.
Kun kiu li estis? – Li estis kun la patro.
Kion ili faris? – Ili promenis kaj parolis.
Kie estis la patrino? – Ŝi estis en la ĝardeno.
Kio estas hodiaŭ? – Hodiaŭ estas mardo.
Kio estos morgaŭ? – Morgaŭ estos merkredo.
Kio estis antaŭhieraŭ? – Antaŭhieraŭ estis dimanĉo.
Kio estos postmorgaŭ? – Postmorgaŭ estos vendredo.
Kiel skribas Peter? – Li skribas bele.
Ĉu la avo estas juna? – Ne, li ne estas juna, sed maljuna.
Ĉu li estis juna? – Jes, li estis juna.
Ĉu vi estos maljuna? – Jes, mi estos maljuna.
Kiel kuras hundo? – Ĝi kuras rapide.
Kiel vi fartas? – Dankon, mi fartas bone.
Apud kiu vi sidas? – Mi sidas apud mia filino.
Post kiu vi sidas? – Mi ne sidas post kiu.
Kio estas sur la homa korpo? – Sur la homa korpo estas kapo.

Kompletigu:
Hieraŭ estis lundo, hodiaŭ estas mardo kaj morgaŭ estos merkredo. Kion vi faris hieraŭ? Kie vi estis antaŭ kvin minutoj? Antaŭ kvin minutoj mi sidis, sed nun mi staras. Post unu horo mi iros kun mia amiko al la urbo. Morgaŭ mi skribos leteron al mia bona amiko. 

Không có nhận xét nào: