Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Rekonsidero 8

OKA LECIONO
-i
La knabo volas akvon. Li volas trinki akvon.
Ŝi ne volas manĝi, ĉar ŝi estas sata.
Ĉu vi volas iri kun mi? Mi volas, sed mi ne povas. Sen plumo mi ne povas skribi. Mi volas legi, sed mi ne povas, ĉar mi ne havas libron. Mi volas manĝi kaj trinki. Kion vi volas?
Hundo ne ŝatas katon. (Hundo ne amas katon.)
Maria ŝatas ĉokoladon.
La infanoj ludas. La infanoj ŝatas ludi.
Peter dormas en la lito. Li ŝatas dormi.
Ĉu Maria povas rigardi?
- Ne, ŝi ne povas rigardi, ĉar Peter havas la manojn antaŭ ŝiaj okuloj.

-u!
Maria, donu al mi unu pomon!
Maria donas al li pomon.
Donu al mi ankoraŭ unu pomon!
La patrino diris: „Skribu bele!“ Diru al mi, kiom estas unu kaj unu! Iru rapide! Kion vi diris? Estu bona!
Peter fermas la libron. Maria malfermas la fenestron.
Malfermu la libron kaj legu! Fermu la pordon kaj malfermu la fenestron! Skribu malrapide! Fartu bone! Aŭskultu min!

Da
Glaso da akvo (glaso kun akvo)      Glaso de akvo (glaso sen akvo)
Botelo da lakto (botelo kun lakto)    Botelo de lakto (botelo sen lakto)

Kiom da pomoj?
Unu pomo     Du pomoj     Tri pomoj     Multaj pomoj. (Multe da pomoj)
Multaj homoj (Multe da homoj)
En nia urbo estas multe da homoj.
Kiom da pomoj vi havas? Mi havas tri pomojn.
Kiom da fenestroj estas en via ĉambro? En mia ĉambro estas kvar fenestroj.
Kiom da ĉambroj en via domo? En mia domo estas kvin ĉambroj.
Kiom da piedoj havas hundo? Ĝi havas kvar piedoj.

Ge-     Li + Ŝi = Ge-…oj
Patro kaj patrino estas gepatroj. 
Avo kaj avino estas geavoj.
Mi havas bonajn gepatrojn. Avo kaj avino estas geavoj. Amiko kaj amikino estas geamikoj. Ĉu vi havas multajn geamikojn? Jes, mi havas naŭ geamikojn: kvin amikojn kaj kvar amikinojn. Mia gepatroj havas nun multe da laboro. Peter kaj Maria estas frato kaj fratino: ili estas gefratoj. Kiom da gefratoj vi havas? Mi petas, donu al mi kilogramon da pano kaj du litrojn da lakto. Kiom da jaroj havas viaj gefratoj?

Kial? Ĉar
Maria ne volas manĝi, ĉar ŝi estas sata.
Kial ŝi ne volas manĝi? Ĉar ŝi estas sata.
Kial vi ne skribas? Mi ne skribas, ĉar mi ne havas plumon.
Kial vi ŝatas ĉokoladon? Ĉar ĝi estas bona.
Kial vi ne ŝatas bieron? Ĉar ĝi ne estas bona.

MALGRANDA KNABO
Filip estas malgranda knabo. Li havas multajn geamikojn. Li ŝatas ludi kun Oto, kiu estas lia bona amiko. „Filip, ĉu vi volas ludi?“ – demandas la patrino. „Jes, mi volas ludi kun Oto,“ – respondas Filip. - „Ne ludu kun Oto, li estas malbona knabo,“ – diras la patrino. - „Ĉu mi estas bona knabo?“ – demandas Filip. - „Jes, vi estas bona knabo,“ – respondas la patrino. - „Bone, mi ne ludos kun Oto, sed Oto ludos kun mi. Mi estas bona knabo kaj kun bona knabo li povas ludi.“

Memoru:
La infanoj ŝatas ludi. 
Multe da pomoj.
Mi havas bonajn gepatrojn.

Respondu:
Kia knabo estas Filip? Li estas bona knabo.
Kun kiu li ŝatas ludi? Li ŝatas ludi kun Oto.
Kial Filip ne povis ludi kun Oto? Ĉar Oto estas malbona.
Kion diris Filip al la patrino? Li diris al la patrino „Mi ne ludos kun Oto, sed Oto ludos kun mi. Mi estas bona knabo kaj kun bona knabo li povas ludi.“

Legu:
Ĉu vi volas trinki limonadon? Ne, mi ne volas trinki lemonadon, mi volas trinki lakton. Ĉu vi volas manĝi? Ne, ĉar mi estas sata. Mi ne havas gefratojn. En la urbo estas multe da homoj. Donu al mi glason da akvo! Malbonaj infanoj ne havas geamikojn. Mi ŝatas promeni en la ĝardeno. Hieraŭ mi ne povis iri kun vi, sed hodiaŭ mi povas. Ne manĝu multe! Nun mi ne povas diri tion al vi. Kiu volas ludi kun mi? Mi petas, fermu la fenestron! Malfermu la okulojn kaj bone rigardu! Aŭskultu min! Fartu bone!

Gramatiko
-i      Esti, sidi, stari, trinki
Mi ŝatas dormi. Infanoj ŝatas ludi.
-u     Estu, sidu, staru, trinku
Da    glaso da akvo      botelo da lakto
Kiom da pomoj? Kilogramo da pano
Ge-   Gepatroj, geavoj, geamikoj, gefratoj.

Không có nhận xét nào: