Thứ Hai, 30 tháng 9, 2013

Rekonsidero 9

NAŬA LECIONO
-ejo
Nia familio loĝas en kvar-ĉambra loĝejo. En la loĝejo loĝas unu familio.
Kiom da ĉambroj estas en via loĝejo?
La infanoj aŭskultas, legas kaj skribas. Ili lernas. La infanoj lernas en la klaso.
Lernejo estas domo, kie lernas infanoj. En nia lernejo estas multaj klasoj kaj granda manĝejo.

-isto    -anto
Mia patro laboras en fabriko. Li estas laboristo.
Ankaŭ tiu viro estas laboristo. Li estas traktoristo.
Ĉu ankaŭ Peter estas laboristo? Ne, li ne laboras, sed - lernas. Li estas lernanto.
En la klaso sidas multaj lernantoj. Antaŭ ili staras instruisto. La instruisto instruas kaj la lernantoj lernas.
La instruisto diris al la lernanto: „Iru al la tabulo!“
Nia avo estas ĝardenisto. Ĉu vi estas esperantisto?
Jes, mi estas esperantisto, ĉar mi lernas Esperanton.

Kie?  Ĉe   Inter
Kie stars la lernanto? Li staras ĉe la tabulo.
Maria sidas ĉe la tablo kaj legas libron.
Kie estas la tabulo? Ĝi estas inter la fenestro kaj la pordo. Ĝi estas inter ili.
Hieraŭ mi estis ĉe mia amiko. Miaj geavoj loĝas ĉe ni. Inter lundo kaj merkredo estas mardo. Inter ses kaj ok estas sep.

El  (de kie?)
Li trinkas el la glaso.
Ŝi rigardas el la fenestro.
El kiu urbo vi estas? La infanoj iras el la lernejo. Tiu pomo estas el nia ĝardeno. Unu el miaj gefratoj ankoraŭ dormas. Mi estas el Slovakio. Ni eliris el la ĝardeno. Ĉu vi eltrinkis la lakton el la botelo?

Pli   Plej
Sur la bildo estas tri domoj. La unua estas alta sed la dua estas pli alta. La tria domo estas la plej alta. La dua domo estas pli alta ol la unua domo. La tria domo estas pli alta ol la dua domo. Ĝi estas la plej alta domo.
Peter estas pli alta ol Maria. Maria estas pli juna ol Peter.

Vi estas mia plej bona amiko. Mi iras pli rapide ol vi. Filip estas la plej bona lernanto el la tuta klaso. Li lernas plej bone. Mi havas pli belan libron ol vi. Rôz estas la plej bela floro. Tokio estas la plej granda urbo. Pli bone estas ne fari ol erari.

Malpli    Malplej
Peter estas pli granda ol Maria estas malpli ol Peter. evalo kurras pli rapide ol kato. Kato kuras malpli rapide ol ĉevalo. Bratislava estas malpli granda urbo ol Tokio. Maria estas la malplej alta en la tuta familio.

Numeraloj
0 - nulo      2 - du      3 - tri      4 - kvar      5 - kvin      6 - ses      7 - sep
8 - ok        9 - naŭ     10 - dek     11 - dek unu     12 - dek du   13 - dek tri
20 - dudek    21 - dudek du    30 - tridek    40 - kvardek    50 - kvindek 
99 - naŭdek naŭ    100 - cent    101 - cent unu    146 - cent kvardek ses 
246 - ducent naŭdek kvar        1000 - mil

NIA FAMILIO
Nia familio havas ses anojn. La plej juna el la familio estas mia fratino Maria. Ŝi havas ok jarojn. Mi estas pli aĝa ol ŝi, ĉar mi havas dek du jarojn. La patrino havas tridek unu jarojn. Ŝi estas pli juna ol la patro. La patro havas la aĝon de tridek kvin jaroj. La avino estas pli juna ol la avo:  ŝi estas 60-jara. Mi estas la filo kaj Maria estas la filino de gepatroj. La patro estas pli juna ol la avo, ĉả li estas la filo de avo. La avino estas la avino estas la patrino de mia patro.

Memoru:
Peter eliris el la ĝardeno.
Maria eltrinkis lakton.
Peter estas pli aĝa ol Maria.

Respondu. La respondojn skribu.
- Kiom daanoj havas la familio?
- Ĝi havas ses anojn.
- Kiu estas la plej juna el la tuta familio?
- La plej juna el la tuta familio estas Maria.
- Kiom da jaroj havas Maria?
- Ŝi havas ok jarojn.
- Kiomjara estas Peter?
- Li estas dekdujara.
- Ĉu li estas pli juna ol Maria?
- Ne, li ne estas pli juna ol ŝi.
- Kiel aĝaj estas gepatroj?
- La patro estas tridekkvinjara.
- La patrino estas tridekunujara.
- Kiu el la gepatroj estas pli juna?
- El la gepatroj la patrino estas pli juna.
- Kian aĝon havas la geavoj?
- La avo havas sesdek tri jarojn.
- La avino havas sesdek jarojn.
- Kiu estas la plej aĝa el tuta familio?
- La avo estas la plej aĝa el la tuta familio.
- Kiu estas la filo de avo?
- La patro estas la filo de la avo.
- Ĉu vi havas geavojn?
- Ne, ili estas mortintaj. (dead)
- Kiomjara vi estas?
- Mi estas kvindekdujara.
- Kiom da anoj havas via familio?
- Mia familio havas kvar anojn.
- Kio jaro estas nun?
- Nun estas dumil nulocent dek tri jaro.
- Kio estas inter sabato kaj lundo?
- Inter sabato kaj lundo estas dimanĉo.
- Ĉu vịa geavoj loĝas kun vi?
- Ne, ili ne loĝas kun mi sed ili mortinta.

Kompletigu:
Peter estas pli aĝa ol Maria. Rôz estas la plej bela floro. Maria estas pli juna ol Peter. Bratislava estas malpli granda ol Tokio. Mi iras pli rapide ol vi. La patro estas malpli aĝa ol la avo (La patro estas pli juna ol la avo). Kato kuras malpli rapide ol ĉevalo. Tokio estas la plej granda urbo (en Japono). Filip estas la plej bona lernanto. Maria estas la plej juna en la tuta familio (Maria estas la malplej aĝa en la tuta familio).

Legu:
11 - dek unu         18 - dek ok         27 - dudek sep         9 - naŭ         48 - kvardek ok         365 - tricent sesdek kvin         209 - ducent naŭ         108 - cent ok         3863 - trimil okcent sesdek tri         1982 - unumil naŭdek du         117 - unucent dek sep         401 - kvarcent unu         3085 - trimil okdek kvin         481 - kvarcent okdek unu         587 - kvincent okdek sep         2400 - dumil kvarcent         3333 - trimil tricent tridek tri         9831 - naŭmil okcent tridek unu        456 - kvarcent kvindek ses        99 - naŭdek naŭ        999 - naŭcent naŭdek naŭ         1005 - unumil kvin         3118 - trimil cent dek ok         2200 - dumil ducent

Skribu per ciferoj:
cent kvardek naŭ - 149         kvarcent kvindek du - 452         okcent - 800         dumil ducent - 2200         sesdek sep - 67         cent dek kvar - 114         okcent ok- 808         kvincent sesdek kvar - 564

Gramatiko:
-ejo                      loĝejo, lernejo, manĝejo
-isto                     laboristo, traktoristo, ínstruisto
-anto                    lernanto, leganto, skribanto
pli   plej                bona, pli bona, la plej bona
                            malbona, pli malbona, la plej malbona
                            bone, pli bone, plej bone
malpli   malplej      bona, malpli bona, la malplej bona
                             rapide, malpli rapide, malplej rapide